Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Belgias

Sellel lehel antakse ülevaade Belgias asukohapõhise tõkestuse rakendamisest ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Belgia lipp

Täitevasutus 

  • Föderaalse avalike teenuste majanduse, VKEde, füüsilisest isikust ettevõtjate ja energeetika majanduskontrolli peadirektoraat (EN)

Tarbijakaitseasutuste abistamine

Rue de Hollande 13
1060 Bruxelles

Courrier électronique: ECC-Net

Tel: + 32 2 542 33 89 – Faks: + 32 2 542 32 43

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

Seotud sisu

Üldpilt

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.

Vaata lisaks