Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asjade interneti innovatsiooniklastrite kaardistamine Euroopas

Euroopa asjade interneti klastrite uuring annab põhjalikuma ülevaate selle valdkonna dünaamikast, teguritest ja eduteguritest.

Inimkeskne IoT

fix-empty

Euroopa asjade interneti innovatsiooniklastrite kaardistamise uuring (.pdf) annab põhjaliku ülevaate ELis tegutsevate asjade interneti innovatsiooniklastrite geograafilistest piirkondadest ja nende spetsialiseerumisvaldkondadest.

Uuring on suunatud asjade interneti peamistele tegevusvaldkondadele:

 • arukas elukeskkond;
 • arukas põllumajandus ja toiduga kindlustatus;
 • kantavad esemed;
 • arukad linnad ja arukad kogukonnad;
 • arukas liikuvus;
 • arukas keskkond ja veemajandus;
 • tark tootmine.

Uuringus on välja toodud neli klastrite põhiklassi:

Pirukate diagramm neljast põhilisest struktuuriklassist: geograafiline (9,5 %); institutsionaliseeritud (40,5 %); temaatiline (36,8 %); virtuaalne (13,2 %).

 1. Institutsionaliseeritud klastrid: osalejate ühendused, kes töötavad ühise eesmärgi nimel kokkulepitud ametlikus või mitteametlikus juhtimisstruktuuris. Ametlik juhtimisstruktuur on klastriga seotud mis tahes poliitilise sekkumise eeltingimus.
 2. Geograafilised klastrid: klastrid traditsioonilises Marshalli ja Porteri kontseptsioonis, kus ettevõtete rühmad tegutsevad teatavas geograafilises piirkonnas ja võib-olla selge viitega asjade internetile või asjade interneti idufirmadele teatud linnas. Neil võib olla struktuur ja juhtimine või mitte.
 3. Virtuaalsed klastrid: kui erinevad osalejad, kes võivad kuuluda erinevatesse teemavaldkondadesse, teevad koostööd meetme raames ja ühise eesmärgi nimel, ilma et neid oleks võimalik ühiselt paigutada.
 4. Temaatilised klastrid: klastrid, mis pakuvad IKT või asjade internetiga seotud tooteid, tehnoloogiaid või teenuseid sõltumata nende asukohast. Koondtegur võib olla konkreetne tehnoloogia, tehnoloogilised platvormid, rakendus ja/või avatud lähtekoodiga tarkvaraprojektid.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa asjade interneti poliitika

EL teeb aktiivset koostööd tööstuse, organisatsioonide ja akadeemiliste ringkondadega, et vallandada asjade interneti potentsiaal kogu Euroopas ja mujal.

Vaata lisaks

Järgmise põlvkonna asjade internet

Tuleviku asjade internet ja Edge Computing võivad revolutsiooniliselt muuta seda, kuidas tootmist ja protsesse korraldatakse ja jälgitakse läbi strateegiliste väärtusahelate.