Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

IKT standardimise libisev kava

ELi jooksvas kavas antakse ülevaade esialgsest ja täiendavast IKT standardimistegevusest, mis on võetud ELi poliitikameetmete toetamiseks.

    Kaks inimest istuvad arvutis, kehad ekraani poole. Ülekate sisaldab kontrollnimekirjade ja puukide ikoone.

© iStock by Getty Images - 1061357372 anyaberkut

IKT standardimise 2020. aasta töökava koostas Euroopa Komisjon koostöös IKT standardimist käsitleva Euroopa sidusrühmade platvormiga

Kava ajakohastatakse igal aastal. Selles loetletakse kõik ELi poliitiliste prioriteetidena määratletud teemad, mille puhul standardimisel, standarditel või IKT tehnilistel kirjeldustel peaks poliitika rakendamisel olema keskne roll.

See hõlmab horisontaalse tähtsusega tehnoloogiaid. Need on tehnoloogiad, mille rakendamisel on IKT infrastruktuuride ja IKT standardimise kontekstis ulatuslik mõju erinevates tehnilistes valdkondades.

Saate tutvuda COVID-19 jooksva kava ja 2019. aasta libiseva kavaga

Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke palun ühendust sekretariaadiga.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

IKT ja standardimine

IKT spetsifikatsioonid tagavad, et tooted saavad omavahel ühendada ja omavahel koostööd teha, edendades innovatsiooni ning hoides IKT turud avatuna ja konkurentsivõimelisena.

Vaata lisaks