Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Veebi juurdepääsetavus liikmesriikides

Liikmesriigid peavad edendama veebi juurdepääsetavust koolitusprogrammide, teadlikkuse suurendamise ja juurdepääsetavuse parandamise meetmete kaudu.

    Klaviatuur, mille sisestusnupp on asendatud sinise nupuga, millel on „kättesaadavus“ ja selle kõrval puuete ikoon.

© iStock by Getty Images -1149465351 GOCMEN

Lisaks sellele, et liikmesriigid peavad võtma vastu siseriiklikke õigus- ja haldusmeetmeid veebi juurdepääsetavuse direktiivis sätestatud kohustuste ülevõtmiseks siseriiklikku õigusesse, peavad nad võtma meetmeid veebi juurdepääsetavuse edasiseks parandamiseks.

Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid:

  • edendama ja hõlbustama asjaomaste sidusrühmade ja avaliku sektori asutuste töötajate koolitusprogramme;
  • suurendada kasutajate ning veebisaitide ja mobiilirakenduste omaniketeadlikkust ligipääsetavusnõuetest ja nende eelistest;
  • teavitada kasutajaid võimalusest anda tagasisidet, kui nad puutuvad kokku mittekättesaadava sisuga;
  • võtta meetmeid, et hõlbustada ligipääsetavusnõuete kohaldamist muud liiki veebisaitide või mobiilirakenduste suhtes, välja arvatud avaliku sektori asutuste omad.

Sellel veebisaidil on liikmesriikidelt saadud lingid veebi käideldavuse kohta liikmesriikide ressurssidele, nagu üldine teave, selgitused, suunised, suunised, asjakohased õigusaktid ja haldus. Loetelu ajakohastatakse korrapäraselt uue teabega, kuna Euroopa Komisjon saab liikmesriikidelt täiendavaid vahendeid. Veebisaidil avaldamine ei tähenda, et Euroopa Komisjon selle sisu heaks kiidab või sellega nõustub.

See lehekülg võib sisaldada viiteid siseriiklikele meetmetele, millega direktiiv üle võetakse. Viiteid kõigile riiklikele meetmetele leiate EUR-Lexi veebisaidilt.

Liikmesriigid on loetletud ametlikus protokollijärjekorras (tähestikulises järjekorras liikmesriikide oma keeltes).

Kui teil on veel linke soovitada, palun kirjutage CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Hispaania

Prantsusmaa

Horvaatia

Rootsi

Seotud sisu

Üldpilt

Veebi juurdepääsetavus

Mis on veebi juurdepääsetavus? Veebi juurdepääsetavus võimaldab kõigil, sealhulgas puuetega inimestel, Internetti tajuda, mõista, navigeerida ja sellega suhelda.

Vaata lisaks