Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

  ”MINÄ”

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Digitaaliala on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan varmistaa vahva toipuminen covid-19-pandemiasta ja rakentaa kestävää tulevaisuutta, joka tukee ihmisiä ja yrityksiä. Uudella monivuotisella rahoituskehyksellä varmistetaan, että se saa siihen tukea. Siihen kuuluvat muun muassa seuraavat välineet ja rahoitusohjelmat:

 • digitaalinen Eurooppa -ohjelma
 • verkkojen Eurooppa -väline
 • Euroopan horisontti
 • Luova Eurooppa

Uuden monivuotisen rahoituskehyksen koko talousarvio on 1,21 biljoonaa euroa. Lisäksi komissio ehdotti uutta Next Generation EU -elpymisvälinettä. Sen arvo on 806,9 miljardia euroa, ja se on voimassa vuosina 2021–2024. Next Generation EU -väline osallistuu joihinkin digitaalisiin osa-alueisiin. Esimerkiksi InvestEU-ohjelman digitaalinen osa-alue.

EU:n seitsemän tärkeintä talousarvioohjelmaa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on keskeinen digitaalialan ohjelma monivuotisessa rahoituskehyksessä. Sen tavoitteena on nopeuttaa talouden elpymistä ja edistää Euroopan digitaalista muutosta.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalla vahvistetaan investointeja useilla aloilla, muun muassa seuraavilla aloilla:

 • supertietokone- ja tietojenkäsittelyvalmiudet;
 • tekoälyn ydinvalmiudet, kuten data-avaruudet ja tekoälyalgoritmien kirjastot;  
 • kyberturvallisuus;
 • digitaaliset taidot, digitaalisten valmiuksien parhaan hyödyntämisen laajentaminen EU:n yhteiskunnassa ja taloudessa;
 • yritysten ja julkishallinnon digitalisaation tukeminen

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on suunniteltu täydentämään digitaaliteknologioiden tutkimuksen ja käyttöönoton välistä kuilua. Se tuo markkinoille tutkimustuloksia Euroopan kansalaisten ja yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, hyödyksi.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma: Arvoltaan 7,6 miljardia euroa käypinä hintoina.

Verkkojen Eurooppa -väline – Digitaalinen

Verkkojen Eurooppa -välineestä tuetaan Euroopan laajuisia verkkoja ja infrastruktuureja liikenne-, televiestintä- ja energia-aloilla. Se investoi laajakaistaverkkoihin osana EU:n laajempia pyrkimyksiä rakentaa infrastruktuuria, joka pystyy käsittelemään kehittyviä ja tulevia prosesseja ja sovelluksia.

Verkkojen Eurooppa -väline – Digitaalinen: Arvoltaan 2,07 miljardia euroa käypinä hintoina.

Euroopan horisontti

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma on tutkimuksen ja innovoinnin seitsemänvuotinen rahoitusohjelma, joka jatkaa Horisontti 2020 -puiteohjelman työtä. Siitä rahoitetaan terveyden, selviytymiskyvyn sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän elintärkeää tutkimusta.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan sisältyy erityinen talousarvio digitaali-, teollisuus- ja avaruusalalle. Talousarviossa kehitetään kehitystä mahdollistavien teknologioiden tutkimusta ja huipputason innovaatioita, kuten

 • tekoäly ja robotiikka
 • seuraavan sukupolven internet
 • suurteholaskenta
 • iso data
 • keskeiset digitaaliset teknologiat
 • 6G

Se tukee myös tutkimusta digitaalisen ja muun teknologian yhdistämisestä. Kaiken kaikkiaan on odotettavissa, että noin 35 prosenttia Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta tukee digitaaliseen siirtymään tähtäävää työtä. Horisontti Eurooppa -puiteohjelman työ täydentää Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työtä.

Euroopanhorisontti: 95,5 miljardia euroa käypinä hintoina.

InvestEU-ohjelma

InvestEU- ohjelmasta annetaan ratkaisevaa tukea yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistetaan, että yksityiset sijoittajat keskittyvät voimakkaasti EU:n keskipitkän ja pitkän aikavälin poliittisiin painopisteisiin. Erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja digitalisaatio. Vähintään 10 prosenttia ohjelmasta otetaan huomioon digitaalisissa tavoitteissa.

InvestEU: EU:n 26,2 miljardin euron talousarviotakuu, jonka tavoitteena on saada liikkeelle yli 372 miljardia euroa julkisiin ja yksityisiin investointeihin.

Luova Eurooppa -ohjelma

Luova Eurooppa -ohjelman Media-alaohjelmasta tuetaan eurooppalaista elokuva-alaa ja muuta audiovisuaalialaa. Siitä rahoitetaan eurooppalaisten teosten kehittämistä, edistämistä ja jakelua Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Luova Eurooppa -ohjelma: Arvo 1,4 miljardia euroa

EU4Health

EU4Health on uusi ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa terveysturvaa ja valmistautua tuleviin terveyskriiseihin. Noin 10 prosenttia tästä ohjelmasta käytetään terveydenhuoltoalan digitalisaatioon.

EU4Health: Arvo 5,3 miljardia euroa

Elpymis- ja palautumistukiväline

Digitalisaation tukeminen on avain selviytymiskyvyn kehittämiseen ja elpymisen edistämiseen. Elpymis- ja palautumistukiväline on uusi ohjelma, joka tarjoaa rahoitustukea investointeihin ja uudistuksiin, myös vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen sekä kansallisten talouksien häiriönsietokykyyn. Se liitetään eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

Komissio on ehdottanut, että jokaiseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisällytetään vähintään 20 prosenttia digitaalisiin menoihin liittyvistä menoista.

Elpymis- ja palautumistukiväline: Arvo 672,5 miljardia euroa

Rahoituksen löytäminen

On monia tapoja saada rahoitusta, ja kullakin ohjelmalla on omat hakumenettelynsä. Jos haluat yleiskuvan siitä, mitä tukea on saatavilla ja mihin tukea haetaan, yritykset ja yksityishenkilöt voivat käyttää rahoitusportaalia tai ottaa yhteyttä paikallisiin hallintoviranomaisiinsa.

Rahoituksen saatavuus

Rahoitusportaalin saatavuus auttaa yrityksiä ja yrittäjiä löytämään taloudellista tukea. Tämä voi tapahtua lainojen tai oman pääoman ehtoisen rahoituksen kautta. Portaali ohjaa sinut paikallisiin rahoituslaitoksiin, joissa voit hakea EU-rahoitusta.

Alueellinen rahoitus

Aluepolitiikka on EU:n tärkein investointiala, joka kattaa kolmanneksen EU:n talousarviosta, ja siihen sisältyy digitaalisia hankkeita.

Yritykset, organisaatiot, viranomaiset ja kansalaiset voivat ottaa yhteyttä paikalliseen hallintoviranomaiseensa saadakseen avustuksia tai lainoja. Tämä rahoitus voisi kattaa yhden tai useamman alueen tai jopa valtioiden rajat.

Yksi esimerkki Portugalissa on toimenpideohjelma COMPETE 2020, jossa keskitytään pk-yritysten ja yrittäjyyden tutkimus- ja kehitystukeen. 

Toinen esimerkki on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yli 20 miljardin euron investoinnit tieto- ja viestintätekniikkaan, joissa keskitytään digitaaliseen yhteenkuuluvuuteen kaikkialla.

Rahoitusmahdollisuudet

CALL FOR PROPOSALS |
EU Repository of public domain and open lisensoituja teoksia

Kyseessä on ehdotuspyyntö, joka koskee tekijänoikeuksien alalla myönnettävää EU:n toiminta-avustusta ja jonka budjetti on 700k euroa. Pilottihankkeen tarkoituksena on arvioida julkisen ja avoimen lisensoidun teoksen EU:n tietokannan perustamisen toteutettavuutta ja mahdollisia hyötyjä sekä kehittää prototyyppi.

CALL FOR PROPOSALS |
Cloud, data and artificial intelligence (DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06, 6 topics)

The EU is launching a call for proposals in the field of Cloud, data and artificial intelligence under the Digital Europe Programme (Call: DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06, 6 topics).
Information and procedures on how to apply are on the Funding and Tender Opportunities portal.

Aiheeseen liittyvää

Syventävää tietoa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yritysten, kansalaisten ja julkishallinnon käyttöön.