Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Innovaatiotutka

Innovaatiotutka keskittyy tunnistamaan potentiaalisia innovaatioita ja keskeisiä innovoijia EU:n rahoittamissa tutkimus- ja innovointihankkeissa.

Mikä on innovaatiotutka?

Innovaatiotutka perustuu Yhteisen tutkimuskeskuksen kehittämään menetelmään. Tällä menetelmällä kerättyjä tietoja käytetään EU:n rahoittamien innovaatioiden luokitteluun markkinoiden kypsyysasteen ja häiriöpotentiaalin perusteella Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen kehittämien indikaattorijärjestelmien perusteella. Se tukee innovoijia ehdottamalla erilaisia kohdennettuja toimia, joilla autetaan heitä hyödyntämään potentiaaliaan markkinoilla.

Se ei ainoastaan kerää tietokokonaisuuksia innovatiivisista mahdollisuuksista vaan myös varmistaa, että EU:n rahoittamat tutkijat ja innovoijat saavat hankkeensa aikana asiantuntijaneuvontaa sopivimmista vaiheista markkinoille pääsemiseksi innovaatioillaan.

Yhteydet sijoittajiin

Innovaatiotutka pyrkii luomaan vakaan virtauksen lupaavia teknologiayrityksiä, jotka voivat laajentua tuleville teollisuuden edustajille. Sitä tukee EU:n rahoittama Dealflow-hanke, jossa sijoittajat yhdistetään EU:n Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovointiohjelmasta saatujen tulosten tarjoamiin investointimahdollisuuksiin.

Innovaatiotutkadatalla tuetaan myös uusia teknologisia due diligence -keskuksia eri puolilla Eurooppaa, jotka otetaan käyttöön osana Euroopan komission pk-yritysstrategiaa (.pdf). Tässä aloitteessa komissio yhteisrahoittaa pilottihanketta, jonka tarkoituksena on perustaa useita ”teknologian due diligence” -keskuksia, jotka tarjoavat palveluja, joiden avulla eurooppalaiset huipputeknologian startup-yritykset ja myöhemmässä vaiheessa olevat teknologia-alan pk-yritykset voidaan arvioida tarkemmin niiden teknologian ja teollis- ja tekijänoikeuksien salkun perusteella.

Innovaatiotutkaalusta

Komissio käynnisti digitaalisen päivän 2018 aikana Brysselissä innovaatiotutkadatapohjaisen verkkotyökalun. Väline asettaa EU:n rahoittamia innovaatioita koskevat tiedot julkisesti saataville. Innovation Radar -alusta on saatavana myös älypuhelinsovelluksena (iOS ja Android).

Innovaatiotutkapalkinto

Tutkalla tunnistetaan parhaat EU:n rahoittamat innovoijat, jotka kilpailevat EU:n rahoittaman innovoinnin kanssa vuotuisesta innovaatiotutkapalkinnosta. Vuoden 2022 palkinnon voitti saksalainen NVision Imaging Technologies -palkinnon ”Cell level Metabolic MRI” (Cell level Metabolic MRI) osoittaa, miten kvanttiteknologia voi merkittävästi parantaa magneettikuvauksen valmiuksia havaita lääketieteellisten hoitojen tehokkuus varhaisessa vaiheessa.

Innovaatiotutka ja EU-maat

EU-maat ovat tunnustaneet tällaisen välineen arvon ja tarpeen, ja tähän mennessä 23 maan ministerit ovat allekirjoittaneet digitaalisena päivänä 2018 julkaistun innovaatiotutkajulistuksen (.pdf).

Julistuksen allekirjoittaneet maat ovat yhtä mieltä komission tavoitteesta käyttää innovaatiotutkaa dynaamisen ekosysteemin syntymiseen EU:n researcg- ja innovaatio-ohjelmien tulosten ympärille. Ne myös osoittavat sitoutuneensa työskentelemään Euroopan komission kanssa innovaatiotutkan tehostamiseksi ja tutkamenetelmien pilotoimiseksi kansallisissa ja alueellisissa tutkimus- ja innovointiohjelmissa.

Viimeisimmät uutiset