Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Innovaatiotutka

Innovaatiotutka keskittyy tunnistamaan EU:n rahoittamissa tutkimus- ja innovointihankkeissa suuria potentiaalisia innovaatioita ja keskeisiä innovoijia.

Mikä on innovaatiotutka?

Innovaatiotutka perustuu Yhteisen tutkimuskeskuksen kehittämään metodologiaan. Tällä menetelmällä kerättyjä tietoja käytetään EU:n rahoittamien innovaatioiden luokitteluun markkinoiden kypsyysasteen ja häiriöpotentiaalin perusteella Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen kehittämien indikaattorijärjestelmien perusteella. Se tukee innovoijia ehdottamalla erilaisia kohdennettuja toimia, joilla autetaan heitä hyödyntämään potentiaaliaan markkinoilla.

Sen lisäksi, että se kerää tietoa innovaatiopotentiaalista, sillä varmistetaan, että EU:n rahoittamat tutkijat ja innovoijat saavat hankkeensa aikana asiantuntijaneuvoja sopivimmista toimista, joilla päästään markkinoille innovaatioiden avulla.

Yhdistäminen sijoittajien kanssa

Innovaatiotutka pyrkii luomaan vakaan virtauksen lupaavia teknologiayrityksiä, jotka voivat laajentua tuleviin teollisuuden mestareihin. Sitä tukee EU:n rahoittama Dealflow-hanke, joka yhdistää sijoittajat EU:n Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovointiohjelmasta saatujen tulosten tarjoamiin investointimahdollisuuksiin.

Innovaatiotutkadatalla tuetaan myös uusia eurooppalaisia teknologiatietokeskuksia, jotka otetaan käyttöön osana Euroopan komission pk-yritysstrategiaa (.pdf). Tällä aloitteella komissio yhteisrahoittaa pilottihanketta, jonka tarkoituksena on käynnistää useita ”tech due diligence” -keskuksia, jotka tarjoavat palveluja, jotka mahdollistavat eurooppalaisten huipputeknologian alan startup-yritysten ja myöhemmän vaiheen teknologia-alan pk-yritysten tarkemman arvostuksen niiden teknologian ja teollis- ja tekijänoikeuksien salkkujen perusteella.

Innovaatiotutkafoorumi

Komissio otti käyttöön innovatiivisen tutkatietopohjaisen verkkotyökalun digitaalipäivänä 2018 Brysselissä. Välineen avulla tiedot EU:n rahoittamista innovaatioista ovat julkisesti saatavilla. Innovaatiotutkaalusta on saatavilla myös älypuhelinsovelluksena (iOS ja Android).

Innovaatiotutkapalkinto

Tutkan avulla tunnistetaan parhaat EU:n rahoittamat innovoijat, jotka kilpailevat EU:n rahoittamien innovaatioiden kanssa vuotuisesta Innovaatiotutkapalkinnosta. Vuoden 2022 palkinnon voitti NVision Imaging Technologies Saksasta ”Cell Level Metabolic MRI”, joka osoittaa, miten kvanttiteknologia voi merkittävästi parantaa MRI-ominaisuuksia lääketieteellisten hoitojen tehokkuuden havaitsemisessa varhaisessa vaiheessa.

Innovaatiotutka ja EU-maat

EU-maat ovat tunnustaneet tällaisen välineen arvon ja tarpeen, ja tähän mennessä 23 maan ministerit ovat allekirjoittaneet Innovaatiotutkajulistuksen (.pdf), joka käynnistettiin digitaalipäivänä 2018.

Julistuksen allekirjoittaneet maat yhtyvät komission tavoitteeseen käyttää innovaatiotutkaa edistääkseen dynaamisen ekosysteemin syntymistä EU:n researcg- ja innovaatio-ohjelmien tulosten ympärille. Ne myös osoittavat sitoutuneensa työskentelemään Euroopan komission kanssa innovaatiotutkan tehostamiseksi ja kokeilemaan tutkamenetelmää kansallisissa ja alueellisissa tutkimus- ja innovointiohjelmissa.

Viimeisimmät uutiset