Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Julkaisu

Sähköisen viestinnän alan tulevaisuus ja sen infrastruktuuri

Komissio on käynnistänyt valmistelevan kuulemisen kerätäkseen näkemyksiä yhteysalan ja sen infrastruktuurin mahdollisesta kehityksestä.

Tavoitteena on kerätä näkemyksiä muuttuvasta teknologisesta ja markkinaympäristöstä ja siitä, miten se voi vaikuttaa sähköisen viestinnän alaan. Kuulemisessa käsitellään myös infrastruktuurityyppejä ja investointeja, joita EU:ssa tarvitaan, jotta se voi toimia digitaalisen muutoksen edelläkävijänä tulevina vuosina.

Digitaalisilla markkinoilla ja erityisesti yhteenliitettävyysmarkkinoilla tapahtuu muutosvoimaista teknologista ja markkinakehitystä. Näitä ovat muun muassa tietojen tallentaminen pilvipalveluissa, siirtyminen reunalaskentaan, metaversiteetin käytettävyys, tekoäly ja virtuaalitodellisuus.  Tällainen kehitys ei myöskään ole erillään haastavasta geopoliittisesta ja laajemmasta taloudellisesta tilanteesta.

Siksi nyt on hyvä hetki tarkastella yhteenliitettävyysalaa kuulemisen avulla ja kerätä sidosryhmien näkemyksiä siitä, missä sähköisen viestinnän ala on ja missä se tulee olemaan ja pitäisi olla tulevaisuudessa.

Valmisteleva kuuleminen on osa kaikkien sidosryhmien kanssa käytävää avointa vuoropuhelua siitä, pitäisikö kaikkien digitalisaatiosta hyötyvien toimijoiden osallistua kohtuullisella panoksella tarvittaviin investointeihin. Tämä on monimutkainen kysymys, joka edellyttää taustalla olevien tosiseikkojen ja lukujen perusteellista ymmärtämistä.

Tänään käynnistetty kuuleminen on avoin kaikille sidosryhmille 12 viikon ajan. Kuulemisen tulosten perusteella komissio harkitsee sähköisen viestinnän alan tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimpia toimia.

Kaikkia asiasta kiinnostuneita yrityksiä, organisaatioita tai yksityishenkilöitä pyydetään vastaamaan kyselyyn. Vastaukset olisi perusteltava tarvittaessa erityisesti määrällisten tietojen osalta.

Vastaus kuulemiseen

Osallistu kyselyyn

 

Voit ladata pdf-tiedoston EU Survey -työkalusta klikkaamalla edellä olevaa linkkiä viimeistelemättä vastaustasi. Voit myös ladata pdf-version kaikilla kolmella kielellä.

Huomatkaa, että kyselyyn vastaaminen on mahdollista vain täyttämällä vastaukset verkkokyselyyn.

Pdf-versiot on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

 

Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Ladattava aineisto

Questionnaire - DE
Lataa 
Questionnaire - EN
Lataa 
Questionnaire - FR
Lataa 

Related content