Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

Yhteinen maatalouspolitiikka edistää EU:n maaseudun digitalisaatiota

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) avulla EU tekee maaseutualueista ja maataloudesta kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä.

Text over cartoon illustration of a farmer smiling at the viewer as she holds up and points to her smart phone, while standing next to a greenhouse in a sunny countryside setting: “The Common Agricultural Policy as a driver for rural digital transformation”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Osa tästä on investoimalla digitalisaatioon osana jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmia.

Digitaaliteknologialla voidaan monin tavoin parantaa maataloutta ja muuta maaseututoimintaa. Nopea laajakaistainfrastruktuuri, tietotekniset laitteet ja digitaalisten välineiden ja palvelujen käyttöönotto voivat lisätä viljelijöiden tuottavuutta ja tuloja ja tarjota samalla hyvän elintason maaseutuyhteisöille. Digitaaliteknologiat voivat myös auttaa maataloudesta tekemään vihreämpää, selviytymiskykyisempää ja kestävämpää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Tästä syystä kunkin jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyy räätälöity digitaalistrategia, jossa otetaan huomioon kansalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet. Tämän strategian avulla jäsenvaltiot selittävät, miten ne aikovat käyttää elpymis- ja palautumistukivälineen välineitä ja rahoitusta Digitaalinen Eurooppa -ohjelman, Horisontti Eurooppa -ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kaltaisista ohjelmista yhdessä kansallisten rahastojensa kanssa maaseutualueiden ja maatalouden digitalisointiin.

Lue lisää

Video luotiin osana Euroopan laajakaistaa käsittelevien virastojen verkostoa (BCO), jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta EU:n tuesta nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönotolle ja jakaa hyviä käytäntöjä laajakaistahankkeissa. Tutustu BCO-verkoston YouTube-pelilistaan, jossa on haastatteluja laajakaistan hyvistä käytännöistä, rahoituksesta ja politiikoista, ja tutustu BCO-verkoston kirjaston tuoreimpiin uutisiin ja resursseihin.