Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

Connect University: Digitaalisen vuosikymmenen poliittinen ohjelma 2030 – tulevat toimet

Tämän istunnon tavoitteena on esitellä vuoden 2030 digitaalista vuosikymmentä koskeva poliittinen ohjelma suurelle yleisölle ja käsitellä sen tavoitteita, keskeisiä osatekijöitä, haasteita ja mahdollisuuksia Euroopan kansalaisille ja Euroopan digitaalisen ekosysteemin toimijoille.

Tulliliitto DDPP 2030:stä

Ohjelma esitellään lyhyesti ja korostetaan, että se on kaikkien aikojen ensimmäinen EU:n toimielinten ja monitasoisen hallinnon yhteinen digitaalistrategia, joka on merkittävä läpimurto digitaalistrategian ja digitaalisten sisämarkkinoiden jälkeen. Tämän jälkeen teemme interaktiivisen paneelikeskustelun eri toimijoiden välillä, jotta voimme tuoda esiin sen merkityksen eri toimijoille ja eri tasoilla (institutionaaliset, liike-elämä, alueelliset jne.).

Osa-alueet:

• Yleinen esitys DDPP:stä (yhteys, tavoitteet, monivuotiset yhteyspisteet, periaatteet ja seuraavat vaiheet eli vuosikertomus, etenemissuunnitelmat), jossa viitataan digitaalista vuosikymmentä koskevan raportin tulevaan ensimmäiseen vuotuiseen tilaan

• Jäsenvaltion näkökulma

• Digitaalisen ekosysteemin näkökulma

• Digitaalinen sijoittajan näkökulma

• Paikallinen näkökulma

Puheenvuorot:

o Renate Nikolay, varapääjohtaja, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, ja
Martina Dlabajová, Euroopan parlamentin jäsen ja
Laura Eiro, tietoosaston pääjohtaja (Suomen liikenne- ja viestintäministeriö) – jäsenvaltion näkökulma, ja
Alice Albizzati, Revaian perustajakumppani – Digital Investor perspective
o Federica Bordelot, Eurocities-järjestön digitalisaatiosta vastaava johtaja – paikallinen näkökulma

Keskustelun vetäjä: Lavinia Bianchi, viestintävastaava, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto

Aikataulu

Tiistai 31.1.2023–10.00 — KLO 12.00