Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

Kohdemaa: Maapallon digitaalinen kaksonen vihreämmän tulevaisuuden tueksi

Rekisteröityminen on nyt avoinna Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2022 ilmastonmuutoskonferenssissa (COP27) järjestettävälle matkamaatapahtumallemme.

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG CONNECT) isännöi COP27-kokouksessa tapahtumaa lippulaivahankkeestaan Destination Earth.

Viestintäverkkojen,sisältöjen ja teknologian pääosasto esittelee Destination Earth -tapahtuman verkkoyleisölle YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa torstaina 10. marraskuuta kello 11 (GMT+ 2).

Istuntoon osallistuu puhujia aloitteeseen osallistuvista organisaatioista, muun muassa seuraavista: 

Kohdemaa on ratkaisevan tärkeä, jotta voimme ennakoida sekä luonnonkatastrofeja että ihmisten ympäristövahinkoja ja niiden tulevia vaikutuksia Eurooppaan ja maailmaan. Sen tavoitteena on tuottaa maapallosta erittäin tarkka digitaalinen malli – tai digitaalinen kaksoismalli – jonka avulla voidaan seurata ja ennustaa ympäristön muutosta ja sen vaikutuksia ihmisten elämään.  

Näin se edistää pyrkimyksiämme saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet.  

Tässä istunnossa osallistujat saavat käsityksen siitä, miten Euroopan uusi digitaali-, data- ja suurteholaskentainfrastruktuuri voi vauhdittaa matkamaan digitaalisia kaksosia ja miten sitä voidaan käyttää vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseen.