Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

EU:n sirusäädöstä koskeva tiedotustilaisuus

Sirusäädöksen hyväksymisprosessi on nyt käynnissä, ja siinä luvataan saada aikaan perustavanlaatuinen muutos Euroopan puolijohde-ekosysteemiin. Tämä avoin tapahtuma tarjosi sidosryhmille yleiskuvan ehdotuksen nykytilasta ja mahdollisuuden esittää kysymyksiä.

Mikrosirujen testausrakenteet piikiekoilla fysikaalisten vikojen analyysilaboratoriossa

Verkkotiedotustilaisuuden jälkeen Euroopan komissio järjesti 29. maaliskuuta 2022 perusteellisemman, interaktiivisemman ja henkilökohtaisemman tapahtuman eurooppalaisesta siru säädöksestä jatkaakseen tärkeää julkista vuoropuhelua paketista.

Tiedotustilaisuus pidettiin 16. kesäkuuta 2022 klo 10.00–13.00 Brysselissä Avenue de Beaulieu 25, 1160 Bryssel. Se antoi sidosryhmille tietoa viimeaikaisesta tilanteesta ja antoi niille mahdollisuuden esittää kysymyksiä mistä tahansa asiasta. Esityslista on jäljempänä.

 

Esityslista

Tervetuliaissanat (Thomas Skordas)

10:10 Sirulaki – nykytilanne (Kilian Brutto)

Pilari 2 – Toimitusvarmuus (Kilian Gross, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

Pilari 3 – Seuranta ja kriisinhallinta (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

11.40 Kahvitauko

Pilari 1 – Siruja Euroopalle -aloite (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

12:40 Yleistä kysymyksiä ja vastauksia

Päätelmät (Colette Maloney)

 

Tietoa sirulaista

Nopeasti kasvavilla puolijohteiden markkinoilla EU:n kunnianhimoisena tavoitteena on kaksinkertaistaa markkinaosuus 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Helmikuun 8. päivänä hyväksytty sirusäädöspaketti on kattava toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään varmistamaan EU:n toimitusvarmuus, häiriönsietokyky ja teknologinen johtoasema puolijohdeteknologioiden ja -sovellusten alalla.

Eurooppalaisella sirusäädöksellä varmistetaan, että EU:lla on tarvittavat teknologiset valmiudet, välineet ja taidot puolijohde-ekosysteeminsä vahvistamiseksi, riippuvuuksien vähentämiseksi ja digitaalisen ja vihreän siirtymän nopeuttamiseksi. Ohjelman tärkeimmät tekijät ovat:

  • Siruja Euroopalle -aloitteessa yhdistetään unionin, jäsenvaltioiden ja nykyisiin unionin ohjelmiin assosioituneiden kolmansien maiden sekä yksityisen sektorin resursseja tehostetun siruyhteisyrityksen kautta, joka on tulosta nykyisen Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyrityksen strategisesta uudelleensuuntaamisesta. Käytettävissä on 11 miljardia euroa nykyisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin vahvistamiseen, kehittyneiden puolijohdetyökalujen käyttöönoton varmistamiseen, pilottituotantolinjoihin innovatiivisten tosielämän sovellusten uusien laitteiden prototyyppiä, testausta ja kokeilua varten sekä mikroelektroniikan taitojen ja lahjakkuuksien edistämiseen. Lisäksi sirurahasto helpottaa startup-yritysten rahoituksen saantia, jotta ne voivat kehittää innovaatioitaan ja houkutella sijoittajia.
  • Uusi kehys toimitusvarmuuden varmistamiseksi houkuttelemalla investointeja uusiin kehittyneisiin tuotantolaitoksiin ja nopeuttamalla siten innovointia kehittyneissä solmukohdissa sekä innovatiivisissa ja energiatehokkaissa siruissa.
  • Jäsenvaltioiden ja komission välinenkoordinointimekanismi puolijohteiden tarjonnan seuraamiseksi, kysynnän arvioimiseksi sekä pulan ennakoimiseksi ja lieventämiseksi.

 

 

Ladattava aineisto

20220616 Info Session
Lataa