Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

Internetin tulevaisuutta käsittelevä korkean tason monisidosryhmätapahtuma

Internetin tulevaisuutta käsittelevä korkean tason monisidosryhmätapahtuma järjestetään Prahassa Tšekissä 2. marraskuuta 2022.

Tapahtuma, jonka Euroopan komissio järjestää koordinoidusti Euroopan ulkosuhdehallinnon ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Tšekin kanssa, kokoaa yhteen edustajia maailmanlaajuisesta sidosryhmäyhteisöstä, jonka tavoitteena on edistää kehitysyhteistyön rahoitusvälineen yleisiä kumppaneita, jotka kannattavat visiota avoimesta, maksuttomasta, maailmanlaajuisesta, yhteentoimivasta, luotettavasta ja turvallisesta internetistä. Tapahtumassa keskitytään ratkaisujen jakamiseen internetin tulevaisuutta koskevassa julistuksessa vahvistettujen periaatteiden täytäntöönpanemiseksi.

ESITYSLISTA

KLO 8.30–9.00

Ilmoittautuminen ja tervetuliaiskahvi

KLO 9.00–9.20

Tšekin tasavallan digitalisaatiosta vastaavan varapääministerin Ivan Bartošintervetuliaissanat

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston pääjohtajan Roberto Violanavauspuheenvuoro

9:20–10:20

Paneeli: Osallistavan ja avoimen digitaalisen tulevaisuuden edistäminen ja turvaaminen: EU:n ja sen ulkopuolisten maiden toimet

Paneelin päätavoitteena on esitellä internetin tulevaisuutta koskevan julistuksen taustalla oleva visio ja se, miten DFI-kumppanimaat pyrkivät ottamaan sen käyttöön. Se havainnollistaa, miten nämä maat osallistuvat ihmisoikeuksien ja periaatteiden täytäntöönpanoon digitaalisella aikakaudella ja johtavat sitä.

Se tarjoaa tilaisuuden kuunnella EU:n ja muiden kehitysrahoitusjärjestelyn kumppanimaiden korkean tason poliittisia edustajia ja oppia, miten he edistävät yhteistä tavoitettamme edistää osallistavaa ja avointa internetiä.

Osallistujat:

Roberto Viola, pääjohtaja, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, Euroopan komissio (henkilökohtaisesti)

Hiroshi Yoshida, politiikan koordinoinnista vastaava varaministeri, sisä- ja viestintäministeriö, Japani (etäyhteyden välityksellä)

TIM Wu, Yhdysvaltojen presidentin teknologia- ja kilpailuasioiden erityisneuvonantaja (henkilökohtaisesti)

Paul Ash, pääministerin kyber- ja digitaaliasioista vastaava erityisedustaja Uudessa-Seelannissa (henkilökohtaisesti)

Tarja Fernandez – kyberasioiden suurlähettiläs, Suomen ulkoministeriö (henkilökohtaisesti)

Keskustelun vetäjä:

FRAN Burwell, stipendiaatti Atlantin neuvostossa 

10:30–11:30

Usean sidosryhmän työpajat siitä, miten DFI:n visio toteutetaan käytännössä:

(1) Ihmisoikeuksien suojelu verkkoalustojen aikakaudella (DFI-periaate: Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu)

Osallistujat:

DIMI Dimitrov, Wikimedia, Belgia (henkilökohtaisesti)

Milan Zubicek, EU-asioista ja julkisesta politiikasta vastaava johtaja, Google, Belgia (henkilökohtaisesti)

Peggy Hicks, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, Sveitsi (etäyhteyden välityksellä)

Victor Kapiyo, Kenia (etäyhteyden välityksellä)

Mette Finneman, Tech for Democracy -aloitteen hankejohtaja, Tanska (henkilökohtaisesti)

Vera Zekam, USAIDin johtava teknologia- ja demokratianeuvonantaja, Yhdysvallat (henkilökohtaisesti)

Brett Solomon, Accessnow, Yhdysvallat (etäyhteyden kautta)

Keskustelun vetäjä:

Prabhat Agarwal, Euroopan komissio, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (henkilökohtaisesti)

(2) Internetin sulkemisten ja verkkoalustakohtaisten rajoitusten estäminen (DFI-periaate: Maailmanlaajuinen internet)

Osallistujat:

Andrew Sullivan, Internet-yhteiskunta (etäyhteyden välityksellä)

Lise Fuhr, ETNO (henkilökohtaisesti)

Azadeh Akbari, Twenten yliopisto (henkilökohtaisesti)

Quinn McKew, 19 artikla (henkilökohtaisesti)

Yoichi Iida, Japani (etäyhteyden välityksellä)

Alexander Komarov, toimitusjohtaja Kiivstar (etäyhteyden välityksellä)

Keskustelun vetäjä:

Thibaut Kleiner, Euroopan komissio, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (henkilökohtaisesti)

(3) Digitaalisen lukutaidon edistäminen digitaalisen kuilun kaventamiseksi (DFI-periaate: Osallistava ja kohtuuhintainen pääsy internetiin)

Osallistujat:

Rebecca Grattan, Avast (henkilökohtaisesti)

Vladimíra Dvořáková, CTU, Praha (henkilökohtaisesti)

Andreas Fibiger, Microsoft Philanthropies (etäyhteyden välityksellä)

Marielza Oliveira, Unesco (henkilökohtaisesti)

Amrita Choudhury, CCAOI (etäyhteyden välityksellä)

Keskustelun vetäjä:

David Ringrose, Euroopan ulkosuhdehallinto (henkilökohtaisesti)

4) Nuorten voimaannuttaminen tulevaisuuden internetin muokkaamisessa: verkkokäytännöt ja -mallit (DFI-periaate: Monisidosryhmäinen Internetin hallinto)

Osallistujat:

Bibek Silwal, YK:n IGF-nuorisolähettiläs 2022 (henkilökohtaisesti)

Oksana Prykhodko, NextGen ICANN (etäyhteyden välityksellä)

Luke Cavanaugh, ITU Generation Connect (etäyhteyden kautta)

Marta Musidłowska, Nuori IGF, Puola (etäyhteyden välityksellä)

Sofía Celi, IETF (etäyhteyden välityksellä)

Anna Krupnik, Young IGF (henkilökohtaisesti)

Keskustelun vetäjä:

Vallarie Yiega, Kenian nuorisoedustaja IGF (henkilökohtaisesti)

Kussakin rinnakkaisessa työpajassa monisidosryhmäinen yhteisö keskustelee keskeisestä periaatteesta työtasolla ja tarjoaa paikallisia esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä. Kustakin työpajasta laaditaan usean sidosryhmän raportti, jossa esitetään yhteenveto siitä, miten kehitysrahoituksen rahoitusvälineen periaatteet voidaan toteuttaa käytännössä.

Samaan aikaan

10:30–11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministeritason pyöreän pöydän kokous: Digitaalisuus yhteisen edun hyväksi

Digitaalisten resurssien (data, algoritmit/standardit, laskentateho) yhdistäminen yleistä politiikkaa varten voi auttaa vastaamaan eräisiin aikamme suuriin haasteisiin: esimerkiksi terveydenhuolto (genomiikka, syövän torjunta, pandemiat), ilmastonmuutos (ennaltaehkäisevät luonnonkatastrofit), energia, älykkäät kaupungit, älykäs maatalous.

Miten DFI-kumppanit voivat perustaa tällaisia ”julkisia alustoja palveluna” ja asettaa ne osana maailmanlaajuista internetiä muiden kumppanimaiden ja kehitysrahoitusvälineen periaatteita toteuttavien sidosryhmien saataville? EU antaa esimerkin Destination Earth -aloitteesta.

Osallistujat:

Roberto Viola, pääjohtaja, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, Euroopan komissio (henkilökohtaisesti)

Petr Očko, digitalisaatiosta ja innovaatioista vastaava varaministeri, teollisuus- ja kauppaministeriö, Tšekki (henkilökohtaisesti)

Audrey Tang, Taiwanin digitaaliministeri (etäyhteyden välityksellä)

Peter Harrell, NSC:n ylijohtaja, Yhdysvallat (etäyhteyden välityksellä)

Paul Ash, pääministerin kyber- ja digitaaliasioista vastaava erityisedustaja Uudessa-Seelannissa (henkilökohtaisesti)

Henri Verdier, digitaalilähettiläs, Ranska (henkilökohtaisesti)

11:30–11:45

Perhekuva

11:30–13:00

Verkostoitumislounas

KELLO 13.00–13.05

Avauspuheenvuoro: Roberto Viola, pääjohtaja, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, Euroopan komissio

13:05–13.45

Lähtötilanne: Disinformaation haasteet

Tässä osassa esitetään faktantarkistajien, tutkijoiden ja ministerien arvio tärkeimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät Ukrainan sotaan liittyvään Venäjä-mieliseen disinformaatioon keskittyen erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan alueeseen ja Baltian maihin. Ukrainaa käsittelevä EDMO-työryhmä antaa yleiskatsauksen keskeisistä havainnoistaan, ja alueellinen EDMO-keskus esittelee esimerkkejä disinformaatiokampanjoista alueella. Keski- ja Itä-Euroopan alueen (KIE-maiden) ministerit kuvailevat omassa maassaan kohtaamiaan haasteita.

Osallistujat:

Jan Lipavský, Tšekin tasavallan ulkoministeri (henkilökohtaisesti)

Kristjan Järvan, Viron tasavallan yrittäjyys- ja tietotekniikkaministeri (henkilökohtaisesti)

Claire Wardle, Euroopan digitaalisen median seurantafoorumin (EDMO) Ukrain e-työryhmä(etäyhteyden kautta)

Karina Stasiuk-Krajewska, Keski-Euroopan digitaalisen median seurantafoorumi(CEDMO), SWPS-yliopisto (henkilökohtaisesti)

Leslie Miller, YouTuben hallintoasioista ja julkisesta politiikasta vastaava varapuheenjohtaja (etäyhteyden välityksellä)

13:45–14:55

Paneeli: Disinformaatio Keski- ja Itä-Euroopassa: Ukrainan sodasta saadut kokemukset

Paneeli tarjoaa foorumin foorumien, poliittisten päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden väliselle keskustelulle, jossa keskustellaan alustojen politiikoista ja toimenpiteistä, joita alueella on toteutettu disinformaation torjumiseksi, ja siitä, miten disinformaatiota koskeviin käytännesääntöihin perustuva uusi yhteissääntelykehys mahdollistaa puutteiden korjaamisen ja puutteiden korjaamisen.

Osallistujat:

Daniel Braun, Euroopan komission varapuheenjohtajan Věra Jourován apulaiskabinettipäällikkö (henkilökohtaisesti)

Peter Erdelyi, LAKMUSZ (henkilökohtaisesti)

TikTokissa julkisesta politiikasta vastaava varapuheenjohtaja Theo Bertram (etäyhteyden välityksellä)

Dominika Hajdu, Globsec (henkilökohtaisesti)

Markus Reinisch, Eurooppa-asioista ja globaalista talouspolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja Markus Reinisch, Meta (henkilökohtaisesti)

Keskustelun vetäjä:

Felix Kartte, RESET.tech (henkilökohtaisesti)

14:55–15:15

Pääpuheenvuoron päättäminen

Jake Sullivan – Yhdysvaltojen presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja (vahvistettava henkilökohtaisesti tai etäyhteyden välityksellä)

Věra Jourová, arvoista ja avoimuudesta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja (henkilökohtaisesti)

15:15–17:15

Juomien verkottaminen

DFI käynnistettiin 28. huhtikuuta 2022 ja sitä tukee yli 60 kumppania eri puolilta maailmaa. Siinä esitetään visio ja periaatteet luotetusta internetistä, joka on avoin, maksuton, maailmanlaajuinen, yhteentoimiva, luotettava ja turvallinen. Ponnisteluista tämän myönteisen ohjelman edistämiseksi internetin tulevaisuutta varten on tullut ajankohtaisempia nykyisessä geopoliittisessa ympäristössä. Tässä yhteydessä on entistä tärkeämpää tehostaa toimiamme, joilla internetistä tehdään turvallinen ja luotettava tila kaikille, jossa perusvapauksia ja ihmisoikeuksia suojellaan myös verkon ulkopuolella.

Tätä taustaa vasten tapahtumaan sisältyy täysistuntoja ja työpajoja, joissa hallituksen edustajat keskustelevat yhdessä sidosryhmien kanssa konkreettisista toimista, joilla täytetään internetin lupaus ihmiskunnan yhdistämisestä ja demokratioiden menestyksen edistämisestä julistuksen periaatteiden mukaisesti.

Tapahtuman toisessa ryhmittymässä keskitytään disinformaatioon. Siinä esitellään, miten kehitysyhteistyön rahoitusvälineen periaatteet voidaan muuntaa konkreettisiksi toimiksi, joissa keskitytään erityisesti Venäjä-myönteiseen disinformaatioon Keski- ja Itä-Euroopan alueella. Tämän osan aikana poliittisten päättäjien ja alan asiantuntijoiden alustus tarjoaa yleiskuvan disinformaatioon liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Sen jälkeen järjestetään korkean tason paneeli, joka kutsuu poliittisten päättäjien foorumit ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot keskustelemaan siitä, miten näitä kysymyksiä voidaan käsitellä uuden yhteissääntelykehyksen ja vahvistettujen disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen avulla.

Voit nyt nähdä tapahtuman videotallenteen