Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

Moniulotteinen lähestymistapa digitalisoidun energiajärjestelmän kalibrointiin

Seminaarin tarkoituksena on kerätä asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten digitaaliteknologia voisi nopeuttaa Euroopan energiajärjestelmien meneillään olevaa muutosta.

graphic showing a hand turning a control button with Future written on it

Freepik

Koska EU on riippuvainen Venäjän fossiilisesta energiasta, REPowerEU-suunnitelmassa kehotetaan lisäämään merkittävästi uusiutuvien energialähteiden (tuuli-, aurinko-, vesi- ja vuorovesienergia) käyttöä sekä nopeuttamaan fossiilipohjaisen lämmön ja polttoaineen sähköistämistä ja korvaamista teollisuudessa, rakennuksissa ja liikennealalla ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja kohtuuhintaisen energian saatavuuden varmistamiseksi kaikille.  Esineiden internetin, data-analytiikan, pilvipalvelujen ja tekoälyn kaltaiset digitaaliteknologiat voisivat lieventää lyhyen aikavälin investointitarpeita ja hallita epävarmuutta energiajärjestelmämme syvällisen digitaalisen ja kestävän muutoksen mahdollistamiseksi.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan on rakennettava energiajärjestelmä, joka on nykyistä paljon älykkäämpi ja interaktiivisempi. Energia- ja resurssitehokkuus, hiilestä irtautuminen, sähköistäminen, alojen yhdentyminen ja energiajärjestelmän hajauttaminen edellyttävät valtavia toimia digitalisaatiossa.

Komission annettua tiedonannon ” Energiajärjestelmän digitalisointi – EU:n toimintasuunnitelma ” (COM(2022)552/2) komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG CNECT), energian pääosasto (PO ENER) ja Euroopan jakeluverkon operaattorit (E.DSO) järjestävät yhdessä seminaarin.

Seminaarissa käsitellään erittäin tärkeitä aiheita, kuten data-avaruuksia, datan jakamista ja digitaalisen kaksoisverkon hallintaa, ja jäljempänä tarkastellaan dataa ja yhteentoimivuutta koskevia standardeja ja verkon reunaa sekä käsitellään investointeja digitaaliseen sähköinfrastruktuuriin.

Tapahtumailmoitus E.DSO:n verkkosivustolla

Esityslista

Tapahtuma järjestetään verkossa 22. marraskuuta klo 14.00–16.30 Keski-Euroopan aikaa, ja yleisö on hyvin rajallinen Brysselissä. Jos haluat osallistua henkilökohtaisesti, ota yhteyttä osoitteeseen anita.gianelli@edsoforsmartgrids.eu