Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

Avointen markkinoiden kuuleminen eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluja koskevaa julkisia hankintoja koskevaa toimea varten

Euroopan komissio järjestää kaksi peräkkäistä verkkoseminaaria tulevaa eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen hankintojen alustavaa markkinakartoitusta varten.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

Tiistai 31. toukokuuta 2022 klo 14.00–16.00 Keski-Euroopan aikaa
torstaina 9. kesäkuuta 2022 klo 10.00–12.00 Keski-Euroopan aikaa

Julkaisemalla ennakkoilmoituksen Euroopan komissio kutsuu teollisuuden ja tutkimusyhteisön mahdollisia markkinatoimijoita osallistumaan alustavaan markkinakartoitukseen tulevia eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluja (EOSC) koskevia hankintoja varten. Avoimen markkinakartoituksen aikana komissio pyrkii saamaan palautetta erityisesti hankintamenettelyistä, teknisistä haasteista ja mahdollisista ratkaisuista.

Verkkoseminaarit on määrä järjestää tiistaina 31. toukokuuta 2022 klo 14.00–16.00 Keski-Euroopan aikaa ja torstaina 9. kesäkuuta 2022 klo 10.00–12.00 Keski-Euroopan aikaa. Hankinnalla rakennetaan ja otetaan käyttöön operatiivinen, turvallinen ja pilvipohjainen EOSC -infrastruktuuri, mukaan lukien keskitetty EOSC:n ydinalusta ja EOSC-pörssi, joka tarjoaa korkealaatuisia asiantuntijapalveluja ja korkeatasoista käyttäjäkokemusta suurelle määrälle käyttäjiä ja jonka toiminnot ovat käytettävissä ympärivuorokautisesti. Hankintatoimi on Horisontti Eurooppa -ohjelman tutkimusinfrastruktuurien työohjelmasta 2021–2022 rahoitettava toimi.

Pyydämme tutustumaan esityslistaan ja täyttämään ilmoittautumislomakkeen.

Yhteyshenkilö: CNECT-EOSC-PROCUREMENT(at)ec.europa.eu

Taustatietoa

Eurooppalaisilla avoimen tieteen pilvipalveluilla pyritään luomaan infrastruktuurien liitto, joka tarjoaa saumattoman pääsyn yhteentoimiviin tutkimuskohteisiin ja lisäarvopalveluihin koko tutkimusdatasyklin ajan löydöstä ja louhinnasta aina varastointiin, hallintaan, analysointiin ja uudelleenkäyttöön yli rajojen ja tieteenalojen välillä. Avoimen tieteen yhteydessä EOSC pyrkii antamaan EU:lle maailmanlaajuisen johtoaseman tutkimusdatan hallinnassa ja varmistamaan, että eurooppalaiset tutkijat saavat täyden hyödyn datavetoisesta tieteestä.