Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Julkaisu

Euroopan innovaatiokumppanuuden AHA-viitesivustoja koskeva twinning-hakumenettely on nyt avoinna.

IN-4-AHA-hankkeella tuetaan vuonna 2022 10:tä kumppanuusohjelmaa aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, AHA) viitekeskuksia varten.

Ikääntyvien ihmisten innovatiivisia ratkaisuja edistävät twinning-hankkeet visuaalisesti

Twinning-hankkeet ovat kahden organisaation välisiä valmiuksien kehittämistoimia, joista toinen kehittää innovatiivisen ratkaisun ja toinen hyväksyy/toteuttaa sen. Euroopan aktiivisena ja terveenä ikääntymisen (AHA) yhteydessä nämä organisaatiot ovat yleensä peräisin eri alueilta/maista. Ensimmäistä niistä käytetään nimityksiä ”Aluntaja” ja toinen lisäosaa.

Tähän tarkoitukseen varatut määrärahat ovat enintään 5000 euroa ystävyyskaupunkitoimintaa kohden kulloisistakin kuluista ja toimista riippuen. Rahoitetaan matka-, majoitus-, julkisen ja yksityisen liikenteen kustannuksia lähimmällä lentoasemalla ja hotellissa tai alkuperä-/Adopters-osoitteissa.

Millaisia innovatiivisia käytäntöjä etsimme?

  • Skaalattavat ja siirrettävät innovatiiviset käytännöt olisi myös sovitettava yhteen seuraavien tavoitteiden kanssa. Yhteys tavoitteeseen (tai tavoitteisiin) olisi esitettävä selkeästi hakemuksessa. 
  • Parannetaan terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmien suorituskyvyn seurantaa.
  • Loppukäyttäjien ja sidosryhmien kanssa luotujen käytännön ratkaisujen sekä ekosysteemin laajuisten liiketoimintamallien saatavuuden parantaminen.
  • Parannetaan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa tehokkaita investointeja terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmiin kansallisella/alueellisella tasolla.
  • Näyttöön perustuvat strategiat ja politiikat terveys- ja hoitojärjestelmien muuttamiseksi.
  • Eurooppalaisten tutkijoiden johtajuuden lisääminen asiaankuuluvalla alalla parantamalla kansalaisten ja terveys- ja hoitoalan ammattilaisten digitaalista lukutaitoa ja terveysosaamista.
  • Valmiuksien kehittämispyrkimysten lisääminen yhteisen kielen käytön helpottamiseksi asiaankuuluvien sidosryhmien keskuudessa.

Mikä tahansa sidosryhmä voi tehdä hakemuksen, jos sillä on itse viitesivuston asema, tai se on osa viitesivustoa (näytetään asianomaisen viitepaikan hallintoyksikön/koordinaattorin tukikirjeellä tai linkillä RS-sivustolle, jolla organisaatio on selvästi edustettuna). 

Linkki rekisteröintiin: Twinning-hankkeet – hakumenettely

Määräaika: 10 päivänä joulukuuta 2021

Jos sinulla on kysyttävää, katso jäljempänä olevat kysymykset ja vastaukset.  

Jos kysymykseenne ei edelleenkään vastata, ota yhteyttä Cláudia Camposiin (Porto4Ageing): cscampos@reit.up.pt. 

Lisätietoa aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta.

Lisätietoa viitekohteista