Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Julkaisu

Kaukoteholaskennan taloudellinen potentiaali tulevassa älykkäässä esineiden internetissä

Euroopan komissio on käynnistänyt tarjouskilpailun tutkiakseen Edge- ja Far Edge Computing -palvelujen taloudellista potentiaalia seuraavan sukupolven esineiden internetissä.

Tämän tarjouspyynnön (CNECT/2021/OP/0026) tarkoituksena on analysoida Euroopan taloudellisia mahdollisuuksia ja saada luotettavia taloudellisia tietoja sekä kehittää tulevaa politiikkaa Euroopan digitaali-, teollisuus- ja vihreiden strategioiden yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteet ovat seuraavat:

  • Kartoittaa ja mitata eurooppalaisten sidosryhmien vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja haasteet sekä niiden kilpailukyky pilvijatkumossa, jossa kasvu on voimakasta Kaukolla.
  • Euroopan taloudellisten mahdollisuuksien kvantifiointi laajalla ja luotettavalla tiedolla yleisesti ja seuraavilta vertikaalisilta aloilta: maatalous, energia, koti, liikkuvuus ja valmistus.
  • Laaditaan skenaarioita kyseisille aloille, jotka osoittavat, mitä ekologisia ja vihreitä hyötyjä saadaan vahvistamalla maastolaskentaa.
  • Keskustelemaan Far Edge -laskennan vaikutuksista eurooppalaisten data-, teollisuus- ja vihreiden strategioiden yhteydessä.
  • Kartoittaa ja arvioida EU:n toimien mahdollisia vaikutuksia ohjelma- ja politiikkatasolla, jotta voidaan tukea tätä mahdollisuutta Euroopan teollisuudelle.

Komission uudesta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetun tutkimuksen enimmäismäärä on 300000 euroa. Tutkimuksen tuloksena saatu tosiasioihin perustuva näyttö tukee Euroopan komissiota sen pyrkiessä saavuttamaan digitaalista vuosikymmentä koskevat tavoitteensa.

Tästä ehdotuspyynnöstä kiinnostuneita talouden toimijoita pyydetään jättämään tarjous sähköisen tarjousten jättämisjärjestelmän (e-Submission) kautta. Järjestelmä on saatavilla TED e-Tendering -verkkosivustolla. Lisätietoja koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti ainoastaan TED e-Tendering -verkkosivustolla.

Hakuaika päättyy 3. syyskuuta 2021 klo 16.00 (Keski-Euroopan aikaa).

Lue tarjouseritelmä kokonaisuudessaan