Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Julkaisu

Eurooppalainen julkinen tila: uutta verkkomediatarjontaa nuorille eurooppalaisille

Euroopan komissio tukee jo kolmantena peräkkäisenä vuotena ajankohtaisia asioita koskevan päivittäisen, ajatusten herättävän ja luotettavan sisällön tuottamista eri puolilta Eurooppaa nuorten eurooppalaisten hyväksi ja heidän keskuudessaan.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

Vuosina 2020 ja 2021 toteutetun kahden pilottihankkeen jälkeen tällä ehdotuspyynnöllä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin valmistelutoimi ”Eurooppalainen julkinen tila: uusi verkkomediatarjonta nuorille eurooppalaisille”. Tänä vuonna ehdotuspyynnön budjetti on huomattavasti suurempi eli 9 miljoonaa euroa, mikä tarjoaa mahdollisuuden pidempikestoisiin (noin 18 kuukauden) hankkeisiin, joiden EU:n yhteisrahoitusosuus on jopa 80 prosenttia.

Ehdotuspyynnöllä pyritään tuomaan EU lähemmäs nuoria ja kannustamaan heitä tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi ja yhdistämään heidät rajojen yli. Näin se edistää myös Euroopan nuorison teemavuotta 2022. Tämän toimen tavoitteena on lisätä eri kielillä saatavilla olevan tiedon saatavuutta eri kielillä nuoriin kaikkialla EU:ssa vaikuttavista eurooppalaisista aiheista, jotka esitetään ikääntyvissämuodoissa ja useiden näkökulmien kautta. Hankkeissa olisi pyrittävä herättämäänkeskusteluja ja järjestämään nuorisotapahtumia. Avustussopimuksiin sisältyy riippumattomuutta koskeva peruskirja, jolla varmistetaan, että avustuksen saajat ovat toimituksellisesti vapaita ja toimivat ilman poliittista väliintuloa.

Hankkeet olisi aloitettava maalis-huhtikuun 2023 tienoilla, ja niiden alustava kesto on 18 kuukautta.

Komissio aikoo rahoittaa kolme tai neljä ehdotusta siten, että avustuksen enimmäismäärä on 3,5 miljoonaa euroa. Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, ja hakijat voivat ehdottaa pienempää yhteisrahoitusosuutta.

Odotetut tulokset

  • Yhteistyö vähintään viiden organisaation välillä viidestä EU:n jäsenvaltiosta;
  • Päivittäisen, ajatuksia herättävän sisällön luominen ajankohtaisten asioiden ympärille innovatiivisten rajatylittävien toimitusprosessien avulla;
  • Tiedotussuunnitelma, jolla pyritään tavoittamaan mahdollisimman monta nuorta eurooppalaista
  • Jakelu omien kanavien, kumppanisivustojen, blogien ja/tai sosiaalisen median verkostojen kautta;
  • Osallistuminen keskusteluihin ja nuorisotapahtumiin.

Lisätietoja

  • Ehdotuspyyntö, hakulomakkeet ja kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ovat saatavilla jäljempänä.
  • Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu viimeistään 19. lokakuuta 2022. Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla nimettöminä.
  • Lisätietoa muista uutismedian avustusmahdollisuuksista on tämän sivun päivityksissä.
  • Voit tilata automaattisia päivityksiä aina, kun CNECT:n verkkosivustolla julkaistaan tiedotusvälineisiin liittyviä artikkeleita.
  • Tutustu vuoden 2021 hankkeisiin täällä.

 

(Jos lukee muulla kielellä, tutustu ehdotuspyyntöasiakirjojen englanninkieliseen alkuperäiskappaleeseen.)

Ladattava aineisto

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Lataa 
01. Call for Proposals (.pdf)
Lataa 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Lataa 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Lataa 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Lataa 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Lataa 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Lataa 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Lataa 
08. Financial Identification (.pdf)
Lataa 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Lataa 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Lataa 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Lataa 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Lataa 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Lataa 
14. Privacy Statement (.pdf)
Lataa 

Related content

EU:n tuki uutismedialle

Factsheet / infographic | 07 maaliskuuta 2022

Komissio pyrkii tukemaan hankkeita, joilla vastataan media-alan rakenteellisiin haasteisiin ja/tai edistetään vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä. Esimerkkeinä voidaan mainita yhteistoiminnallisen ja rajatylittävän journalismin tukeminen, tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen kohdistuvien riskien seuranta, tiedotusvälineiden vapauden loukkausten kartoittaminen, uhattujen toimittajien puolustaminen, mediainnovaatioiden tukeminen, medialukutaidon tukeminen ja eurooppalaisen julkisen tilan vahvistaminen.

Verkkoseminaari: EU:n avustukset uutismedialle

Event | 07 heinäkuuta 2022

Euroopan komissio (DG Connect) ja Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) järjestävät uutismedia-alalle ja sidosryhmille verkkoseminaarin, jossa selitetään EU:n alalle tarjoamia erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.