Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Julkaisu

Innovatiivisten kyberturvallisuusratkaisujen käyttöönotto

Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on tukea innovatiivisten kyberturvallisuusratkaisujen markkinoille saattamista ja levittämistä (etenkin pk-yrityksissä sekä julkisesti rahoitetun tutkimuksen tuloksia EU:ssa), parantaa tietämystä kyberturvallisuusvalmiudesta ja tarkastaa sitä.