Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston toimintakertomus 2023–2024

Tässä esitteessä esitellään Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston (BCO) vuosien 2023–2024 vuosiohjelman tärkeimmät toimet, painopistealat ja kohokohdat.

The 2023-24 Activity Report of the European Broadband Competence Offices Network

The European Broadband Competence Offices Network

Vuosien 2023–24 BCO-verkoston toimintakertomuksessa esitellään verkoston vuotuinen tietämyksen vaihtoa ja valmiuksien kehittämistä koskeva ohjelma ja pohditaan sitä. Tämän toimintaohjelman ja resurssien tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita ja alueita nopeiden laajakaistayhteyksien tarjoamisessa kaikille kansalaisille ja digitaalisen vuosikymmenen yhteystavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelma perustuu yritysten tasehallintatoimistojen tarpeisiin, ja siihen sisältyy EU:n politiikan, sääntelyn ja rahoituksen keskeisiä kehityssuuntauksia, joista Euroopan komissio on samaa mieltä. Sen täytäntöönpanosta vastaa erityinen tukijärjestely, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Vuosien 2023–2024 pääkohdat

Erityisenä kohokohtana BCO-verkostolle tänä vuonna oli mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti kaksipäiväisessä työpajassa Berliinissä kesäkuussa 2023. Seminaari, jota BCO Germany isännöi Berliinin digitaalisen infrastruktuurin ministeriössä, tarjosi BCO:ille mahdollisuuden sukeltaa syvemmälle valtiontukiin (yksi johdonmukaisimmin pyydetyistä koulutusaiheista verkoston perustamisen jälkeen vuonna 2017) ja ympäristöystävällisiin hankintoihin ja matkaviestintäjärjestelmiin rautatieliikenneverkoissa.

Vuosittainen konferenssi ja European Broadband Awards -palkinnot olivat vuoden toinen hyvin erityinen ja arvokas tapahtuma paikan päällä. Kilpailun pääosaston isännöimä hanke, johon osallistuu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston sekä kilpailun pääosaston korkean tason edustajia, on erittäin tärkeää ja arvokasta, että komissio tukee ja kannustaa jatkuvasti alueellisten koordinointitoimistojen työtä monien poliittisten muutosten aikana, jolloin monet viranomaiset kohdentavat uudelleen yhteenliitettävyydelle suunniteltuja varoja ja painopisteitä.

Tätä komission suurinta huomiota operaattoreiden huolenaiheisiin, jotka liittyvät parhaan mahdollisen televiestintäpalvelun varmistamiseen kaikille, on korostettu edelleen vuoden 2024 alussa komission valkoisessa kirjassa ”Mitenhallita Euroopan digitaalisen infrastruktuurin tarpeita” ja samanaikaisesti turvallisestaja häiriönsietokykyisestämerenalaisesta kaapeli-infrastruktuurista annetussa suosituksessa,jossa käsitellään erityisesti tarvetta turvata valitut kriittiset infrastruktuurit.

Verkoston suosituissa viikoittaisissa verkkokoulutuksissa, joita järjestettiin ympäri vuoden, käsiteltiin koordinointitoimistojen tiedotus- ja valmiuksien kehittämistarpeita, muun muassa verkoston jäsenten itsensä esittämiä hyviä käytäntöjä ja käyttötapauksia. Tämän vuoden erityisiä painopistealueita olivat uusi gigabitti-infrastruktuurisäädös, päivitetyt valtiontuen suuntaviivat, päivitetty laajakaistainvestointikäsikirja, uusi digitaalista vuosikymmentä koskeva kertomus, 5G ja erityisesti turvallisuus, merenalaiset kaapelit sekä joukko arvokkaita esityksiä, joita Espanjan, Puolan ja Itävallan koordinointitoimistot jakavat.

Lokakuussa 2023 BCO-verkoston tukijärjestely käytti tilaisuutta hyväkseen ja järjesti työpajan Euroopan osaamisen teemavuoden yhteydessä osana Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoa 2023: ”Maaseudunelvyttäminen ja osaajien kasvu digitaalisten yhteyksien avulla”. Työpajan tavoitteena oli korostaa digitalisaation ja osaamisen kehittämisen merkitystä maaseutuyhteisöjen kestävälle kehitykselle ja elvyttämiselle siten, että laajakaistayhteydet ovat olennainen mahdollistava edellytys. BCO Ireland, BCO Portugal, Skillnet Ireland ja The Adecco Group jakoivat useita arvokkaita aloitteita ja kokemuksia, minkä jälkeen järjestettiin dynaamisia irtautumistilaisuuksia.

BCO-tukivälinettä pyydettiin esittelemään verkostoa ja osallistumaan maaseutualueiden tulevaisuuden muokkaamista käsittelevään korkean tason maaseutupolitiikkafoorumiin, joka järjestettiin Espanjan puheenjohtajakauden aikana yhdessä maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston ja BCO-verkoston sisarverkoston, maaseutusopimusyhteisön, kanssa Espanjan Siguënzan maaseutukaupungissa.

Tukiväline kutsuttiin myös EUSALPin vuoden 2023 konferenssiin, jossa Alppien alueen sidosryhmät keskustelivat vuoristoalueiden kohtaamista haasteista. Vuoristoyhteisöjen ja -talouksien kehitykseen, kestävyyteen ja elinvoimaisuuteen vaikuttavat suuresti niiden syrjäinen sijainti ja haastava pinnanmuodostus. Kuten osallistujat keskustelivat digitaalisia ja yhteyksiin liittyviä haasteita käsitelleessä paneelissa, digitaalisella infrastruktuurilla ja palveluilla voi olla erittäin merkittävä vaikutus näiden alueiden ja niiden asukkaiden tulosten ja näkymien parantamiseen.

Tarjotakseen enemmän tukea alueellisille alueellisille koordinointitoimistoille tukiväline osallistui lisäksi useisiin kokouksiin Italian alueellisten koordinointitoimistojen kanssa, erityisesti Milanossa puolivuosittain järjestettyyn alueellisten digitaalialan koordinaattoreiden kokoukseen, jossa keskusteltiin digitaalista vuosikymmentä koskevan raportoinnin kehityksestä ja tarjottiin koulutusta valituille alueellisille suunnittelijoille ja päätöksentekijöille kahteen otteeseen. Nämä työpajat tarjosivat arvokkaan tilaisuuden käsitellä yhteyksien merkitystä EU:n aluerahastoja käsittelevien paikallisten sidosryhmien, pääasiassa kaupunginjohtajien ja kunnallissuunnittelijoiden, kanssa. Euroopan julkishallinnon instituutin (EIPA) puitteissa järjestetyt työpajat, joissa on keskitytty yhteistyöhön alueellisten koordinointitoimistojen ja sidosryhmien kanssa, ovat osoittaneet tarpeen osallistua mahdollisuuksien mukaan paikallistasolla.

Tulevaisuudennäkymät

Euroopan komission valkoinen kirja ”Mitenhallita Euroopan digitaalisen infrastruktuurin tarpeita”ja suositus ”Turvallisetja häiriönsietokykyiset merenalaiset kaapeli-infrastruktuurit”ovat kaksi keskeistä virstanpylvästä, jotka muovaavat keskusteluja ja työpajoja BCO-verkostoa varten tulevina kuukausina.

Keväällä 2024 on tarkoitus julkaista uusi Verkkojen Eurooppa -välineen toinen työsuunnitelma, joka vaikuttaa läheisesti joihinkin näistä keskeisistä aiheista, erityisesti merenalaisiin infrastruktuureihin, sekä mahdollisten rahoitusvälineiden tutkimiseen tarvittavien investointien laajentamiseksi.

Lisäksi vuonna 2024 hyväksytään gigabitti-infrastruktuurisäädös, jolla on suuri vaikutus operaattoreiden työhön niiden maissa ja alueilla, erityisesti virtaviivaistettuja lupamenettelyjä ja keskitettyjä alustoja koskevan vaatimuksen vuoksi. Tämä aihe on näin ollen edelleen tärkeällä sijalla työpajojen ja keskustelujen asialistalla.

Vuosina 2024–2025 verkosto jatkaa verkkotyöpajojen ohjelmaa, jossa käsitellään erilaisia aiheita erityisistunnoissa. Lisäksi Irlannin koordinointitoimisto on kutsunut verkoston Dubliniin 18.–19. kesäkuuta tarkastelemaan näitä nopeasti kehittyviä toimintapoliittisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat työhömme. Tuleva tapahtuma yhdessä Brysselissä tänä syksynä järjestettävän vuotuisen konferenssin kanssa on suunniteltu merkittäväksi kokoontumispaikaksi lukuisille koordinointitoimistoille ja komission edustajille. Se tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella monista ensisijaisista aiheista ja tukea koordinointitoimistojen työtä.

Lue lisää

Lisätietoja on vuosien 2023–2024 BCO-verkoston toimintakertomuksessa ja vuosien 2024–2025 vuotuisen työsuunnitelman yhteenvedossa. Alla olevista linkeistä löydät tietoa siitä, miten EU ja laajakaistaoperaattorit auttavat laajakaistan käyttöönotossa maassasi ja alueellasi ja voivat mahdollisesti tukea hankettasi.

Tämä esite on laadittu osana Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston (BCO)työtä, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta EU:n tuesta nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönotolle ja jakamaan hyviä käytäntöjä laajakaistahankkeissa. Löydä lisää haastatteluja BCO Networkin YouTube-soittolistalta ja lisää laajakaistan hyviä käytäntöjä, uutisia ja resursseja BCO Network Librarysta.

Ladattava aineisto

BCO Network Activity Report 2023-24
Lataa 
Activity Report Cover Page
Lataa 

Contributor

Laajakaistaa käsittelevien eurooppalaisten virastojen verkosto