Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Komissio julkaisee tutkimuksen kognitiivisista toimintarajoitteisista verkkosisällön saavutettavuudesta

Tutkimuksessa esitetään kattava katsaus kognitiivisen saavutettavuuden esteitä koskevaan tutkimukseen ja esitetään useita suosituksia näiden esteiden poistamiseksi.

Digitalisaation lisääntyminen luo sekä haasteen että mahdollisuuden vammaisten henkilöiden osallistumiseen. Digitaalisilla palveluilla voidaan poistaa fyysisessä maailmassa kohdattuja esteitä. Samaan aikaan verkkopalvelut ja verkkosivustot, jotka eivät ole esteettömiä, voivat luoda uudentyyppisiä esteitä. Monissa tapauksissa verkkosivuston käyttäjän voi olla vaikea ymmärtää tietoa verkossa ja suorittaa tehtäviä monimutkaisten rajapintojen avulla. Vaikka kaikki käyttäjät voivat kohdata nämä ongelmat, jotkin ryhmät, kuten kognitiivisista vammoista kärsivät henkilöt ja ikääntyneet aikuiset, ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Tässä tutkimuksessa esitetään kattava yleiskatsaus kognitiivisen esteettömyyden esteitä koskevasta tutkimuksesta Euroopassa ja tekijöistä, jotka vaikuttavat kognitiivisista vammoista kärsivien henkilöiden riippumattomuuteen ja osallistumiseen digitaalisessa ympäristössä. Tutkimuksessa keskitytään kirjallisuuskatsaukseen, jota on täydennetty laajalla sidosryhmien kuulemisella.

Tutkimuksessa esitetään käytännön ehdotuksia riippumattoman ja osallistavan saatavuuden parantamiseksi kuudella alalla: verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset, verkkosuunnittelu, tietoisuuden lisääminen, koulutus, teknologia ja personointi. Siinä todetaan, että kognitiivisen saavutettavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet hyödyttävät kaikkia heidän kyvyistään riippumatta. Lisäksi siinä korostetaan, että jotta digitalisaatiosta saataisiin paras mahdollinen hyöty yhteiskunnana, on varmistettava, että tieto- ja viestintätekniikan kansalaiset ovat päivittäin helposti ymmärrettäviä ja käsiteltäviä.

Ladattava aineisto

Pilot Project Study: Inclusive Web-Accessibility for Persons with Cognitive Disabilities - Final report (.pdf)
Lataa