Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Covid-19:n digitaalinen kontaktien jäljitystutkimus

Euroopan komissio julkaisi tutkimuksen, jossa esitetään yleiskatsaus lähestymistavasta ja kokemuksista, joita on saatu rajatylittävästä yhteentoimivuudesta, koordinoinnista, toteutuksesta ja covid-19-pandemian digitaalisten kontaktien jäljityssovellusten epidemiologisista vaikutuksista.

Graafinen esitys henkilöistä, joiden käsissä on kasvomaski ja matkapuhelimet ja jotka on liitetty toisiinsa pistein

Euroopan komissio julkaisi 12. joulukuuta tutkimuksen covid-19-kontaktien jäljityssovellusten kokemuksista, parhaista käytännöistä ja epidemiologisista vaikutuksista.

Empirican toteuttamassa tutkimuksessa esitetään kattava yleiskatsaus lähestymistavasta ja kokemuksista, joita on saatu EU:n tason toimista, jotka koskevat rajatylittävää yhteentoimivuutta, koordinointia, täytäntöönpanoa ja covid-19-pandemian digitaalisten kontaktien jäljityssovellusten epidemiologisia vaikutuksia.

Covid-19-pandemian vastatoimena maat kaikkialla maailmassa ovat yhä enemmän käyttäneet digitaalisia teknologioita kontaktien jäljittämiseen tähtäävien kansanterveystoimenpiteiden tukemiseksi. Euroopassa kehitettiin ja otettiin käyttöön monia kontaktien jäljityssovelluksia alle vuoden kuluessa siitä, kun pandemia julistettiin virallisesti 13. maaliskuuta 2020. Tutkimuksessa tarkasteltiin 27:ää kansallista digitaalista kontaktien jäljityssovellusta (21 jäsenvaltiota, kaksi ETA-maata, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta (3 sovellusta)), ja kutakin sovellusta koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja tilastot esitetään maakohtaisissa tietosivuissa.

Kaikki digitaaliset kontaktien jäljityssovellukset mahdollistavat yksityisyyttä suojaavan lähijäljityksen, joka kattaa Bluetooth Low Energy -teknologiaan perustuvien henkilöiden älypuhelinten välisen vuorovaikutuksen ja antaa sen jälkeen varoituksia läheisistä kontakteista henkilöihin, jotka ovat saaneet positiivisen tuloksen koronaviruksen varalta. Tutkimuksessa analysoiduista sovelluksista 25 on avointa lähdettä ja joitakin uudelleenkäytettyjä koodeja tai osia niistä.

Tutkittujen maiden tietojen analysointi osoittaa, että sovellukset otettiin käyttöön vuonna 2020 ja heinäkuusta 2022 alkaen huomattavassa mittakaavassa. Ne ylittivät yhteensä 206 miljoonaa vapaaehtoista latausta, jotka edustavat kymmeniä miljoonia aktiivisia käyttäjiä.

Komission ja EU:n jäsenvaltioiden yhteistyö sähköisten terveyspalvelujen verkoston kautta johti useisiin sovellusten kehittämistä ja käyttöönottoa koskeviin suuntaviivoihin, muun muassa jäsenvaltioille tarkoitettuun EU:n yhteiseen välineistöön. Näiden sovellusten soveltamisalan laajentamiseksi rajatylittäviin käyttöympäristöihin perustettiin lokakuussa 2020 eurooppalainen yhdyskäytäväpalvelu ( European Federation Gateway Service, EFGS), jonka avulla kansalliset sovellukset voivat keskustella keskenään ja varoittaa kansalaisia, jotka matkustavat eri jäsenvaltioihin tai oleskelevat eri jäsenvaltioissa.

Jäsenvaltiot ovat vahvasti yhtä mieltä siitä, että kontaktien digitaalista jäljittämistä käsittelevien eri työryhmien kautta tehtävä EU:n yhteistyö on auttanut vähentämään rajat ylittävästä infektioiden havaitsemisesta aiheutuvaa rasitetta. Lisäksi se tarjosi teknistä apua, vertaistukea ja otti oppia näkemyksistä, käytännöistä ja kokemuksista ja vähensi useiden kansallisten sovellusten täytäntöönpano- ja toimintakustannuksia.

Digitaaliseen kontaktien jäljittämiseen liittyvät toimet ovat osoittaneet, että Eurooppa pystyy nopeasti sopimaan innovatiivisesta ja kehitteillä olevasta teknologiasta ja toimittamaan sitä miljoonille käyttäjille yksityisyyden suojaa suojaavalla tavalla, joka mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin ja yhteistyön osallistujamaiden välillä.

Lataa koko tutkimus ja maakohtaiset tietosivut

Yhteyshenkilö:  Birgit Morlion, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto – yksikkö H3

Ladattava aineisto

Country factsheets
Lataa 
Full study
Lataa