Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Digitaaliset yhteydet maaseudun väestökadon torjumiseksi

Euroopan yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) viimeisimmässä tutkimuksessa esitellään kartoittava käsite ”yksinäiset paikat” Euroopassa. Kuten tässä videohaastattelussa selitettiin, tällaiset paikat ovat haavoittuvaisia paikallisten varojen riittämättömyyden, saavutettavuuden tai yhteenliitettävyyden vuoksi.

Digitalisaatio voi hyödyttää maaseutuyhteisöjä monin tavoin, mutta tämä edellyttää nopeita ja luotettavia laajakaistayhteyksiä.

Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tutkimuksen ”Uusia näkökulmia alueellisiin eroihin” mukaan käsite ”yksinäiset paikat” on ”sisällytetty saumattomasti, ja siinä yksilöidään useita paikkoja, jotka ovat haavoittuvia paikallisten varojen puutteen tai riittämättömyyden, saavutettavuuden tai yhteenliitettävyyden vuoksi”. Tutkimuksessa esitetään monitieteinen lähestymistapa, jonka avulla voidaan luoda täysin yhdennettyjä politiikkoja, joissa käsitellään muun muassa fyysistä infrastruktuuria, pääsyä kouluihin, kulttuuripalveluja, demokraattista osallistumista ja maahanmuuttajien kotouttamista.

Näistä haasteista tutkimuksessa tarkastellaan tarkemmin yhteysvajetta ja todetaan, että tällaisten alueiden asukkailla on internetyhteys, joka on puolet nopeudesta kaupunkialueilla, usein alle 30 Mbit/s. Nopea laajakaista, jota pidetään kriittisenä infrastruktuurina ja olennaisena palveluna, voisi auttaa torjumaan nykyistä väestökatoa maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla mahdollistamalla muita keskeisiä palveluja, joita muuten ei ole saatavilla verkossa, kuten etätyötä, koulutusta ja terveydenhuoltoa. Kuten eräs JRC:n tutkimuksen tekijä Carolina Perpiña Castillo selittää tässä videohaastattelussa, digitalisaatio – osana tieteidenvälistä lähestymistapaa – voi auttaa muuttamaan ”yksinäiset paikat” mahdollisuuksiksi tehdä niistä houkuttelevampia ihmisille ja yrityksille. Hyödyntämällä digitalisaatiota maaseudun kansalaiset voivat hyötyä suoraan ja vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä esimerkiksi etälääketieteen, verkko-opiskelun, älykkään tilanhoidon ja etätyön kaltaisilla palveluilla.

Tukeakseen ja nopeuttaakseen luotettavan ja nopean laajakaistainfrastruktuurin käyttöönottoa kaikille kansalaisille ja parantaakseen digitaalisten mahdollisuuksien saatavuutta maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla EU tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa Euroopan laajakaistaa käsittelevien virastojen verkoston (BCO) kautta ja on tarjonnut jäsenvaltioille ja laajakaistahankkeiden toteuttajille erilaisia rahoitusvälineitä (ks. yleiskatsaus esitteeseen ”EU Funding for Broadband 2021–2027”). EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiossa ja maaseutusopimuksessa esitetään myös Euroopan komission tavoitteet ja etenemissuunnitelma sen varmistamiseksi, että maaseutualueiden ja syrjäisten yhteisöjen kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja hyvä elämänlaatu kuin kaupunkialueilla.

Haastattelu kuvattiin osana BCO-verkoston työtä, jolla pyrittiin lisäämään tietoisuutta EU:n tuesta nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönotolle ja jakamaan hyviä käytäntöjä laajakaistahankkeissa. Lisää haastatteluja BCO-verkoston YouTube-pelilistalla ja lisää laajakaistan hyviä käytäntöjä, uutisia ja resursseja BCO-verkoston kirjastossa.

Lisätietoja