Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Euroopan media-alan näkymät

Raportissa tarkastellaan audiovisuaalialan, videopelien ja uutismedian kysyntä- ja tarjontasuuntauksia.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

European Media Industry Outlook on Euroopan komission raportti, jonka tarkoituksena on tutkia tiedotusvälineiden suuntauksia ja analysoida niiden mahdollista vaikutusta EU:n mediamarkkinoihin. Siinä tarkastellaan kolmea media-alaa (audiovisuaaliala, uutismedia ja videopelit), joka tarjoaa markkinakatsauksia, teknologian suuntauksia ja uusia tuotanto- ja kulutusmalleja 27 jäsenvaltion EU:n tasolla.

Seuraavassa on kaksi tutkimusta, jotka ovat olleet Euroopan komission laatiessa eurooppalaista media-alaa koskevaa katsausta:

Näkymät perustuvat kuluttajakyselyihin, kyselyihin, jäsenneltyihin sidosryhmien kannanottoihin ja toissijaisiin lähteisiin EU:n teollisuuden kilpailukyvyn yhteisen teeman ympärille.

Tästä ensimmäisestä tapahtumasta ilmoitettiin joulukuussa 2020 osana komission media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmaa. 

Ladattava aineisto

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Lataa 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Lataa