Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Euroopan mediateollisuuden näkymät

Raportissa tarkastellaan kysynnän ja tarjonnan suuntauksia audiovisuaali-, videopeli- ja uutismedia-aloilla.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

European Media Industry Outlook on Euroopan komission raportti, jonka tarkoituksena on tarkastella mediasuuntauksia ja analysoida niiden mahdollista vaikutusta EU:n mediamarkkinoihin. Siinä tarkastellaan kolmea media-alaa (audiovisuaaliala, uutismedia ja videopelit) ja esitetään markkinakatsauksia, teknologian suuntauksia sekä uusia tuotanto- ja kulutusmalleja 27 jäsenvaltion EU:n tasolla.

Katsaus perustuu kuluttajakyselyihin, kyselylomakkeisiin, sidosryhmien jäsenneltyihin tietoihin ja toissijaisiin lähteisiin, jotka liittyvät EU:n teollisuuden kilpailukyvyn yhteiseen teemaan.

Ensimmäinen painos julkistettiin joulukuussa 2020 osana komission media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmaa. 

Ladattava aineisto

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Lataa 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Lataa