Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

EU:n ja ukrainalaisten toimijoiden yhteinen julkilausuma Ukrainasta tulevien pakolaisten yhteydenpidosta

EU helpotti eurooppalaisten ja ukrainalaisten operaattoreiden välistä koordinointia, mikä vakauttaa niiden pyrkimyksiä tarjota kohtuuhintaisia tai ilmaisia verkkovierailuja ja ulkomaanpuheluja EU:n ja Ukrainan välillä.

Toimijat ovat ryhtyneet nopeasti vapaaehtoisiin toimiin solidaarisuuden osoittamiseksi sotaa pakenevia ihmisiä kohtaan. Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti koordinoivat 8. huhtikuuta operaattoreiden yhteisen julkilausuman allekirjoittamista. Lausuman tarkoituksena oli luoda koordinoitu lähestymistapa laajempaan soveltamiseen kaikkialla Euroopassa ja kannustaa useampia toimijoita liittymään mukaan.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen EU:n ja Ukrainan toimijat ovat jatkaneet yhteisessä lausumassa sovittujen toimenpiteiden soveltamista (ks. jäljempänä olevat asiakirjat). Tällä tavoin ne pystyvät jatkamaan sääntelemättömien toimijoiden välisten maksujen alentamista ja jatkamaan keskeisten viestintäpalvelujen tarjoamista.

Rajat ylittävät puhelut lisääntyivät merkittävästi

Yhteisen julkilausuman ansiosta sopimusta on sovellettu laajasti kaikkialla Euroopassa, mikä on helpottanut viestintää eri tavoin. Ukrainalaiset operaattorit voivat tarjota tilaajilleen ilmaisia tai kohtuuhintaisia verkkovierailuja EU:ssa. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien maiden määrä on kasvanut, kun yhä useammat toimijat noudattavat yhteistä julkilausumaa. Ukrainan kolme operaattoria tarjoavat keskimäärin joko kotimaanhintaisia verkkovierailuja, kohtuuhintaisia verkkovierailuja tai mobiilidataa yli rajojen 25:ssä EU:n jäsenvaltiossa ja jopa sen ulkopuolella – noin 32 maassa.

Sopimuksen ydin on operaattorien välisten, eri matkaviestinverkkoja käyttävien rajatylittävien puhelujen tukkuhintojen alentaminen. Alennetut maksut näkyvät sitten loppukäyttäjiltä perittävien hintojen alenemisena ja rajatylittävän viestinnän helpottumisena. Tämä tarkoittaa, että noin 4,5 miljoonaa ukrainalaista verkkovierailua EU:ssa voi soittaa takaisin kotiin Ukrainaan ja käyttää mobiiliverkkoa maksutta tai kohtuuhintaan.

Pakolaiset voivat käyttää kohtuuhintaista dataa ja soittaa ilmaisia tai kohtuuhintaisia puheluja ukrainalaisilla SIM-korteillaan. Lisäksi he voivat soittaa kohtuuhintaisia puheluja Ukrainaan EU:n teleoperaattoreiden jakamilla EU:n SIM-korteilla. BERECin ilmoittaman pakolaisia koskevan yhteisen julkilausuman vaikutus on ollut huomattava, sillä 80 EU:n matkaviestinoperaattoria tarjoaa ilmaisia ulkomaanpuheluja Ukrainaan ja 44 EU:n matkaviestinoperaattoria tarjoaa puheluja halvemmalla.  Kaikki kolme ukrainalaista operaattoria ovat myös tarjonneet ilmaisia tai kotimaanhintaisia verkkovierailuja tilaajilleen, jotka ovat tällä hetkellä EU:ssa, ja ne tarjoavat myös ilmaisia ja alennettuja ulkomaanpuheluja EU:hun. Lisäksi operaattorit tarjoavat Ukrainassa matkustajille ilmaisia tai edullisia puheluja, jotka tukevat monia kentällä avustavia avustustyöntekijöitä. Lisätietoja sopimuksen vaikutuksista on BERECin verkkosivustolla.

Kaikki tämä oli mahdollista, koska operaattorit päättivät alentaa maksuja, joita ne perivät toisiltaan sellaisten eri verkkojen käytöstä, joiden avulla ne voivat tarjota viestintäpalveluja yli rajojen. BERECin raportissa vahvistetaan yhteisen lausuman vaikutus EU:n ja miehittämättömien ilma-alusten operaattorien välisten tukkuhintojen laskusuuntaukseen. Esimerkiksi operaattorien vapaaehtoisten sitoumusten seurauksena terminointimaksut, joita miehittämättömän ilma-aluksen operaattorit maksavat yhteispalvelujen allekirjoittaneille EU:n operaattoreille, ovat laskeneet ja ovat noin 70 prosenttia alhaisemmat kuin EU:ssa keskimäärin. Lisäksi miehittämättömän lentoliikenteen operaattoreiden EU:n operaattoreille maksamat datapalvelujen verkkovierailujen tukkuhinnat laskivat 30 prosenttia ja alittavat jo merkittävästi EU:ssa verkkovierailusääntöjen perusteella sovellettavat enimmäistukkuhinnat, minkä vuoksi ne helpottavat ilmaiseksi verkkovierailutarjouksia ukrainalaisille pakolaisille, jotka käyttävät UA SIM -korttejaan.

Tämä yhteinen julkilausuma on avoin kaikille toimijoille, jotka haluavat allekirjoittaa sopimuksen milloin tahansa solidaarisesti Ukrainasta tulevia pakolaisia kohtaan. Huomaa, että fyysistä allekirjoitusta ei vaadita, mutta yrityksen, joka haluaa liittyä sopimukseen, olisi lähetettävä sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan halukkuudesta allekirjoittaa yhteinen lausuma ja liitetään yrityksen logo seuraavaan osoitteeseen: Cnect-b2@ec.europa.eu.

Seuraavassa on EU:n ja ukrainalaisten toimijoiden allekirjoittama yhteinen julkilausuma yhteyksistä Ukrainasta tulevien pakolaisten tukemiseksi ja yhteisen julkilausuman voimassaolon jatkamisesta. 

 

Päivitetty 30. syyskuuta

Ladattava aineisto

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Lataa 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Lataa 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Lataa 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Lataa 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Lataa