Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Raportit maaliskuun toimista – covid-19-disinformaation seurantaohjelma

Disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen allekirjoittajat ovat ryhtyneet lisätoimiin rajoittaakseen covid-19-disinformaation leviämistä tarjoamalla käyttäjille välineitä, joiden avulla he voivat paremmin arvioida palveluissaan näkemänsä sisältöä.

Tänään julkaistuissa raporteissa keskitytään toimiin, joita alustat ovat toteuttaneet covid-19-pandemiaa ja rokotteita koskevan disinformaation rajoittamiseksi maaliskuussa 2021. Raportit toimitetaan 10. kesäkuuta 2020 annetulla yhteisellä tiedonannolla perustetun covid-19-disinformaation seurantaohjelman yhteydessä.  

Kaiken kaikkiaan komission yksiköt antavat tunnustusta alustojen pyrkimyksille antaa tarkempia tietoja covid-19-disinformaation rajoittamiseksi käyttöön otetuista toimenpiteistä. Ne toteavat kuitenkin edellisten kuukausien tapaan, että toimenpiteiden soveltamisesta jäsenvaltioissa tarvittaisiin yksityiskohtaisempia ja tarkempia tietoja, jotta voidaan varmistaa kattava käsitys toimenpiteiden tehokkuudesta kaikkialla EU:ssa.  

Covid-19-rokotteisiin liittyvän disinformaation torjunta

Vääriä ja epätarkkoja tietoja rokotteista ja rokotuksista ilmestyy edelleen verkossa rokotuskampanjan edetessä kaikkialla Euroopassa. Raporteissa annetaan tietoa toimenpiteistä, joita käytännesääntöjen allekirjoittajat ovat toteuttaneet covid-19-rokotteita koskevan disinformaation torjumiseksi maaliskuussa 2021.

Alustat raportoivat päivitetyistä toimintalinjoistaan, joihin kuuluu muun muassa sellaisten väärien väittämien luettelon laajentaminen, joiden rikkominen voi johtaa poistamiseen, mukaan lukien rokotteisiin liittyvien väitteiden lisääntyminen, ja varoitusmerkintöjen lisääminen sisältöön, joka sisältää perusteettomia huhuja tai kiistanalaisia väitteitä. Foorumit raportoivat myös yhteistyöstä paikallishallinnon ja terveysviranomaisten kanssa, ja ne ovat tarkentaneet raportoimiaan mittareita tarjotakseen enemmän taustatietoja ja yksityiskohtia tiettyjen toimenpiteiden tehokkuudesta.  

Erityisesti:

  • Twitter päivitti covid-19-rokotteita koskevaa harhaanjohtavaa tietoa koskevia toimintaperiaatteitaan. Maaliskuun 1. päivästä alkaen se merkitsee tai antaa varoituksen Tweetsille, joka välittää perusteettomia huhuja, kiistanalaisia väitteitä sekä puutteellisia tai asiayhteyden ulkopuolella olevia tietoja rokotteista. Lisäksi Twitter ylläpitää yhteistyössä Ranskan hallituksen kanssa pro bono Promoted Trend -toimintoa, joka edistää sponsoroitua sisältöä yhdessä trendiaiheiden kanssa ja tukee rokotuskampanjaa Ranskassa. Promoted Trend sai 13,8 miljoonaa kuvaa, ja 54 K:n käyttäjää napsautettiin.
  • TikTok raportoi, että se on laajentanut ”Know your Facts” -työkalun kuudelle markkina-alueelle EU:ssa (Espanja, Saksa, Itävalta, Ranska, Italia ja Alankomaat). Työkalun avulla käyttäjiä pyydetään keskeyttämään ennen kuin he jakavat perustelematonta sisältöä. Kvantitatiivisista tiedoista voidaan todeta, että kaikkiin covid-19-rokotteisiin liittyviä sanoja tai aihetunnisteita sisältäviin videoihin liitettyä rokotetunnistetta on kiinnitetty EU:ssa 7687 videoon, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisen kuukauden aikana. Näistä videoista TikTok ilmoittaa merkitsemiensä videoiden määrän lisääntyneen merkittävästi suurimmilla markkinoilla (2073 Ranskassa, 1108 Saksassa ja 349 Espanjassa), erityisesti Italiassa, jossa merkittyjen videoiden määrä (1967) on enemmän kuin kolme edelliskuukautta. Vuorovaikutus covid-19-rokotteen kanssa on myös lisääntynyt merkittävästi kaikilla EU:n markkinoilla.
  • Google tekee yhteistyötä kansanterveysviranomaisten ja muiden arvovaltaisten lähteiden kanssa esitelläkseen tietoa rokotuskampanjasta paikan päällä Google Search and Maps -tietokannassa (Google Search and Maps). Tämä ominaisuus on ollut Euroopassa käytössä Ranskassa huhtikuun alusta, ja uusia maita on tulossa sen piiriin. YouTubesta on lokakuussa 2020 poistettu 30.000 videota covid-19-taudin väärää tiedotusta koskevan politiikan laajentamisesta kattamaan rokotteisiin liittyvät väitteet. Videot sisälsivät covid-19-rokotuksia koskevia väitteitä, jotka ovat ristiriidassa terveysviranomaisten yhteisymmärryksen kanssa.
  • Microsoft on laajentanut tietoa rokotteista ja rokotuksista covid-19-pandemiaa koskevalla LinkedIn-sivulla, jolle käyttäjät ohjataan etsiessään covid-19-pandemiaan liittyviä teitä.  Lisäksi VaxFacts-kampanjan ”HealthGuard” eli selainlaajennuksen, joka auttaa käyttäjiä löytämään luotettavia terveysuutis- ja -tietolähteitä selauksen yhteydessä, kautta voi nyt vapaasti käyttää 30. kesäkuuta asti.
  • Facebookin mukaan se laajensi maaliskuussa välineitään auttaakseen ihmisiä saamaan covid-19-rokotteen lisäämällä covid-19-rokotteita käsitteleviin julkaisuihin merkintöjä, joissa esitetään lisätietoja WHO:lta ja asetetaan saataville reaaliaikaisia kokonaissuuntauksia covid-19-rokotusten edistymisestä. Facebook ilmoittaa myös, että sen jälkeen, kun väärien vaatimusten rikkomista koskevaa luetteloa oli laajennettu, niiden palveluehtojen rikkomisen vuoksi poistettujen sisältöjen määrä maailmassa, josta oli aiemmin tehty varoitusnäytöt, on kasvanut 2 miljoonalla.

Lisäraportointi maaliskuulle

Raporteissa annetaan lisätietoja toimista, joita on toteutettu covid-19-pandemiaan liittyvän disinformaation torjumiseksi, ja näiden toimien vaikutuksista maaliskuuhun 2021 mennessä. Esimerkkejä raporteista:

  • TikTok raportoi faktantarkistajaverkostonsa laajentamisesta kattamaan myös hollannin ja saksan kielet. Kun tarkastellaan tietoja, jotka koskevat vuorovaikutusta covid-ilmoitustunnisteen kanssa, raportissa todetaan, että tunnisteen klikkausaste (CTR) on kasvanut ilmoitetuilla markkinoilla, kun taas vaikutelmat ja klikkaukset ovat vähentyneet kaikkialla Saksaa lukuun ottamatta. Italiassa suuntaus on päinvastainen: klikkausten ja mielikuvien määrä on kasvanut, mutta terrorismirekisterit ovat vähentyneet.  
  • Twitter ilmoittaa, että maaliskuussa covid-19-tutkimusta koskevaa välilehteä päivitettiin kolmella uudella toiminnolla, jotka auttavat ihmisiä löytämään täsmällistä ja luotettavaa tietoa covid-19:stä: Julkisen palvelun ilmoitukset Carousel, aiheet ja luettelot. Lisäksi maaliskuussa 2021 mainostettiin 945 Tweetiä covid-19-mainontapolitiikkamme vastaisesti, ja ne pysäytettiin ja poistettiin.
  • Google raportoi, että Google osallistui 25 miljoonalla eurolla eurooppalaisen media- ja tiedotusrahaston käynnistämiseen medialukutaidon parantamiseksi, riippumattoman faktantarkistuksen tukemiseksi ja väärän tiedon torjumiseksi. Rahastoa hallinnoivat yliopistollinen Eurooppa-instituutti, eurooppalainen digitaalisen median seurantakeskus ja Calouste Gulbenkian -säätiö. Google on vapautettu kaikesta päätöksenteosta. Lisäksi covid-19-rokotteiden torjuntaa koskevaan avoimeen rahastoon, josta ilmoitettiin tammikuussa, valittiin 11 hanketta. kaksi näistä on eurooppalaisia.
  • Microsoft toteaa, että maaliskuussa 2021 Bingin covid-kokemuksen mukaan kävijämäärä kasvoi helmikuusta 14.889.204 (+ 165.831), josta 2.642.149 (+ 286.076) EU-maista. Lisäksi Microsoft raportoi, että sen yksiköt ovat ryhtyneet toimiin varoittaakseen käyttäjiä, kun he saattavat olla vuorovaikutuksessa disinformaation kanssa.
  • Facebookin mukaan 15 miljoonaa ihmistä EU:ssa vieraili Facebookin covid-19-tiedotuskeskuksessa maaliskuun 2021 aikana. Instagramin covid-19-tiedotuskeskus on perustettu maaliskuussa, ja EU:ssa se on tällä hetkellä käytettävissä Ranskassa ja Saksassa. Lisäksi maaliskuussa EU:sta poistettiin Facebookista ja Instagramista yli 52 tuhatta sisältöä covid-19-tautiin liittyviä vääriä tietoja sisältävän väärän tiedon, joka voi johtaa välittömään fyysiseen haittaan, täytäntöönpanon yhteydessä.

Muut raportit

Ladattava aineisto

Facebook COVID-19 report - April 2021
Lataa 
Google COVID-19 report - April 2021
Lataa 
Microsoft COVID-19 report - April 2021
Lataa 
Tiktok COVID-19 report - April 2021
Lataa 
Twitter COVID-19 report - April 2021
Lataa