Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston tukeminen vuosina 2024–2025

Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston vuosien 2024–2025 vuotuisen työsuunnitelman yhteenvedossa esitetään tavoitteet, toimet ja painopistealat tämän vuoden ohjelmalle, joka alkaa 5. huhtikuuta 2024 ja päättyy 4. huhtikuuta 2025.

Supporting the European Broadband Competence Offices Network in 2024-25

The European Broadband Competence Offices Network

Euroopan laajakaistatoimistojen verkosto (BCO-verkosto) osallistuu vuosittain valmiuksien kehittämistä ja tietämyksen vaihtoa koskevaan ohjelmaan, jota tarjoaa Euroopan komission perustama erityinen tukijärjestely. Vuotuisen työsuunnitelman yhteenvedossa esitettyyn ohjelmaan sisältyy monenlaisia toimia, kuten verkkotapahtumia ja lähitapahtumia, koulutusmateriaaleja, julkaisuja ja videoita, jotka on räätälöity BCO:iden tarpeisiin.

Vuosina 2024–2025 ohjelmassa keskitytään seuraaviin keskeisiin aiheisiin:

Politiikka ja sääntely

 • Valtiontuki
 • Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet (IPCEI)
 • Ympäristöä säästävät hankinnat
 • Vaikutusten arviointi ja arviointi
 • Gigabitti-infrastruktuurisäädös
 • Digitaalinen vuosikymmen ja muut raportointimekanismit
 • EU:n YMP-verkosto ja maaseudun yhteydet kotitalouksien ulkopuolella

Rahoitus ja hankkeet

 • Laajakaistasuunnittelu
 • Elpymis- ja palautumistukivälineen välitavoitteiden hallinta
 • Merenalaiset kaapelit
 • Syrjäisimmät alueet
 • Vuoristoalueet ja syrjäiset alueet
 • Kupongit ja kysyntäpuolen stimulaatio
 • Raportointityökalu ja kartasto

Teknologia

 • 5G verkkoon liitetylle automatisoidulle liikkuvuudelle ja muille käyttötapauksille
 • Avoin radioverkko (RAN)
 • Reunapilvi
 • Kyberturvallisuus
 • Vedenalaisen kyberturvallisuuden välineistö
 • Palvelut maaseudun käyttäjille: rahoitus, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen hallinto, sähköinen koulutus
 

Lue lisää 

Lue vuosien 2024–2025 vuotuisen työsuunnitelman yhteenveto ja tutustu edelliseen vuosiohjelmaan vuosien 2023–2024 BCO-verkoston toimintakertomuksessa. Katso, miten EU ja laajakaistaoperaattorit auttavat laajakaistan käyttöönotossa maassasi ja alueellasi ja voivat mahdollisesti tukea hankettasi:

Tiivistelmä on laadittu osana Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston (BCO)työtä, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta EU:n tuesta nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönotolle ja jakamaan hyviä käytäntöjä laajakaistahankkeissa. Löydä lisää haastatteluja BCO Networkin YouTube-soittolistalta ja lisää laajakaistan hyviä käytäntöjä, uutisia ja resursseja BCO Network Librarysta.

Ladattava aineisto

BCO Network - Annual Work Plan Summary 2024-25
Lataa 

Contributor

Laajakaistaa käsittelevien eurooppalaisten virastojen verkosto