Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

Kohti vihreitä, älykkäitä ja kohtuuhintaisia liikkuvuuspalveluja kaupungeissa ja yhteisöissä – toinen B2G-tiedonjakoseminaari

Vihreä, älykäs ja kohtuuhintainen liikkuvuus on monien Euroopan kaupunkien tavoite. Tämä oli toisen aiheena viidessä työpajassa, joissa käsiteltiin yritysten ja viranomaisten välistä datan jakamista kaupungeissa. Barcelona, Lissabon ja Pilsen jakoivat kokemuksiaan yli 40 eurooppalaiselle kaupungille ja keskustelivat niistä.

Outline of a connected city

Jackie Niam - iStock

Vihreä, älykäs ja kohtuuhintainen liikkuvuus on monien Euroopan kaupunkien tavoite. Toisessa, viidessä työpajassa, joissa käsiteltiin yritysten välistä (B2G) tiedonvaihtoa kaupungeissa, keskityttiin nimenomaan liikkuvuuden käyttötapauksiin. Työpaja järjestettiin 19. toukokuuta, jasen alussa Barcelona, Lissabon ja Pilsen jakoivat käyttötapaukset. Aiheesta käytiintuloksellinen ja avoin vertaiskeskustelu, johon osallistui yli 40 kaupungin edustajaa ja useita Euroopan komission edustajia. Federica Bordelot Eurocities-järjestöstä johti työpajaa.

 Barcelona oli ensimmäinen kaupunki, jossa käytettiin liiketoimintatietoja:

 • Ruokkia kuljettajan tukijärjestelmää, joka auttaa estämään törmäykset jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa
 • Yleishyödyllisten yritysten tietöiden koordinoinnin parantaminen
 • Liikkuvuuden jakamisessa, jossa eri polkupyörä- ja moottoripyöräyhtiöt jakavat tietojaan, jotta kaupunki voi valvoa ja seurata ajoneuvokantoja

 

Lissabon esitteli tietojen käyttöä koskevia tapauksia:

 • Kaupunkien tietöiden avoimuus alustan avulla, joka käyttää karttatietoja tietöiden analysointiin ja hallintaan (suurten liikenneruuhkien yhdenmukaistamiseksi ja välttämiseksi)
 • Mikroliikkuvuus, polkupyörät ja potkulaudat kehittämällä alusta, joka haastaa tietoja useilta toimijoilta käytön, reittien ja pysäköintialueiden valvomiseksi.
 • Liikenneturvallisuus: analysoimalla kaikkia kansallisen poliisin tietoja, jotta voidaan ymmärtää paremmin, miksi onnettomuuksia tapahtuu.

 

Pilsenin jakamat tietojen käyttöä koskevat tapaukset:

 • Liikkuvuus, liikenneanturit, jotka ymmärtävät kaupungin liikenteen ja käyttävät sitä mallintamiseen ja infrastruktuurin suunnitteluun.
 • Tapahtumavierailuja varten hankitaan tietoja televiestintäoperaattorilta, jotta voidaan nähdä, mistä alueista ihmiset tulevat, ja verrata niitä muihin vuodenaikoihin.
 • Saada tietoa liikennetiheydestä käyttämällä kaupunkien CCV-kameroiden, joissa on älykäs datamoduuli, keräämiä tietoja.
 • Kaupunkiliikenteen ja pyöräteiden käytön kartoittaminen polkupyörien yhteiskäyttöä harjoittavilta yrityksiltä saatujen tietojen avulla.

 

 Tämän jälkeen käytiin dynaamista keskustelua, jossa käsiteltiin muun muassa seuraavia seikkoja:

 • Vaikka kaupungeilla on erilaiset tavoitteet, vaikuttaa siltä, että on olemassa yhteinen tietokokonaisuus, josta on hyötyä kaikille kaupungeille (eloonjäämistietopaketti). Olisi hyvin järkevää, että kaupungit voisivat käydä yhdessä yritysten kanssa neuvotteluja parempien olosuhteiden luomiseksi. Jos pääsy massateknologian dataan on tarpeen, tiedot olisi annettava niille käyttäjäystävällisessä kootussa muodossa, joten ne suosivat usein kansallisia tai jopa eurooppalaisia yhteyspisteitä.
 • Esitetyt esimerkit viittaavat siihen, että yritysdatan saatavuus on usein seurausta hankinnasta, ostosopimuksesta tai oikeudellisesta velvoitteesta, lisenssisopimuksesta ja vähemmän data-altruismista, kaikkia osapuolia hyödyttävistä yhteistyösopimuksista tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista. Niitä voitaisiin tarkastella lähemmin. Lisätietoja on työpajassa 1.
 • Olisi myös mielenkiintoista nähdä, miten liikkuvuudesta saatava data voidaan yhdistää muilta aloilta peräisin olevaan dataan ja onko olemassa esimerkkejä tällaisesta B2G-datan yhteiskäytöstä.
 • Tietojen saannissa ei ole kyse ainoastaan kustannuksista vaan myös kapasiteetista

 

Seuraava työpaja järjestetään 9. kesäkuuta klo 10–11.30 (Keski-Euroopan aikaa), ja siinä keskitytään B2G -datan jakamiseen energiankäyttötapauksissa.

Esityslistaluonnos

Keskustelun vetäjä Federica Bordelot, poliittinen neuvonantaja, Eurocities-järjestö, tervetuliaissanat ja alustus

Älykkään energianedistäminen kaupungeissa ja yhteisöissä: B2G-energiadatan yhteiskäytöstä saadut kokemukset

 • Käyttötapaus Helsingistä: Timo Ruohomäki, johtaja, esineiden internet ja data, Forum Virium Helsinki
 • Rennesin käyttötapaus: Marion Glatron, älykkäät kaupungit ja innovaatiojohtaja, Rennes Metropole
 • Milanon hankejohtaja Roberto Nocerinon käyttötapaus Milanon kunnassa

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Päätelmä ja jatkotoimet

 

 

Taustatietoja on saatavilla täällä.

Jos kaupunkinne haluaa osallistua, ota yhteyttä osoitteeseen CNECT-C3@ec.europa.eu.

Ladattava aineisto

B2G WS2 - Barcelona use cases
Lataa 
B2G WS2 - Lisbon use cases (small)
Lataa 
B2G WS2 - Pilsen B2G mobility data
Lataa 
B2G Workshop 2 - Workshop report final
Lataa