Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

Seuraa toimittajien turvallisuutta koskevaa jäsenneltyä vuoropuhelua

Komissio järjesti 23.–25. maaliskuuta 2021 jäsennellyn vuoropuhelun toimittajien turvallisuudesta ensimmäisen eurooppalaisen uutismediafoorumin yhteydessä.

Vuoropuhelu oli keskeinen askel valmisteltaessa komission suositusta toimittajien turvallisuuden varmistamisesta EU:ssa, ja siihen osallistui useita sidosryhmiä, kuten journalisti- ja uutismediayhteisön edustajia, itsesääntelyelimiä (media- ja lehdistöneuvostoja), kansalaisyhteiskuntaa, kansainvälisiä järjestöjä sekä jäsenvaltioiden ja niiden tiedotusvälineiden sääntelyviranomaisten edustajia. Tapahtuman pääpuhujina olivat varapuheenjohtaja Jourová, komission jäsen Breton ja komissaari Dalli.

Jäsenneltyyn vuoropuheluun sisältyi neljä temaattista moduulia, jotka kuvastavat keskeisiä aloja, joita komissio aikoo käsitellä tulevassa suosituksessa. Ne koskevat toimittajien toimintaa paikan päällä ja covid-19-epidemian vaikutusta heidän ammattiinsa, toimittajien fyysiseen ja verkkoturvallisuuteen ja heidän digitaaliseen voimaannuttamiseensa sekä naistoimittajien ja vähemmistöjä edustavien toimittajien tilanteeseen.

Voit saada tietoa siitä, mitä kussakin paneelissa käsiteltiin jäljempänä olevissa videoissa. 

Ensimmäinen päivä: Maaliskuuta 2021

Moduuli I: Toimittajat paikan päällä – toimittajien esteettömän toiminnan varmistaminen ja covid-19-pandemian journalistiseen yhteisöön kohdistuvien vaikutusten käsittely

Päivä 2: 24 päivänä maaliskuuta 2021

Moduuli II a: Toimittajien suojelu – toimittajien fyysisen turvallisuuden varmistaminen

Moduuli II b: Toimittajien suojelu – verkkouhkiin puuttuminen ja digitaalinen voimaannuttaminen

Päivä 3: 25 päivänä maaliskuuta 2021

Moduuli III: Toimittajat ja tasa-arvo – sukupuoleen perustuvien hyökkäysten torjuminen ja vähemmistöjä edustavien toimittajien tukeminen 

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto pyytää kaikkia asianomaisia osapuolia toimittamaan kohdennettuja kirjallisia kannanottoja, joissa käsitellään tausta-asiakirjoihin sisältyviä kysymyksiä. Ne on lähetettävä sähköpostitse viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastoon ( DG Connect) viimeistään 9. huhtikuuta 2021.