Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

Verkkoseminaari digitaalisen kypsyyden arviointivälineestä

Tammikuun 12. päivänä järjestettiin verkkoseminaari, jossa esiteltiin DMA-kyselyn ja siihen liittyvän käyttöoppaan lopullinen versio. Verkkoseminaarissa esiteltiin menetelmä, jolla arvioidaan eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien asiakkaiden digitaalista kypsyyttä.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman käyttöönoton myötä rahoitetaan uuden sukupolven eurooppalaisia digitaali-innovointikeskittymiä pk-yritysten, markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden digitalisaation nopeuttamiseksi kaikkialla EU:ssa. Tätä silmällä pitäen kunkin eurooppalaisen digitaali-innovaatiokeskittymien vastaanottajan digitaalisen kypsyyden edistymistä mitataan uudella digitaalisen kypsyysasteen arviointivälineellä (.pdf).  Välineen käyttö on pakollista eurooppalaisille digitaali-innovointikeskittymille pk-yritysten kanssa toteutettavissa toimissa, jotta voidaan varmistaa tietojen asianmukainen vertailukelpoisuus ja yhdistäminen alueellisella, kansallisella/EU:n tasolla Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa vahvistettuja raportointivaatimuksia varten.

Istunnossa esiteltiin yksityiskohtaisesti lopullinen kyselylomake, joka pannaan täytäntöön, ja kerrottiin osallistujille, milloin ja miten sitä olisi käytettävä.  Lisäksi esiteltiin uusi DMA-käsikirja (.pdf).

Tapahtuman esityslista:

  • Politiikan seurantaväline EDIH-yhteisölle
  • Digimarkkinasäädöksen viimeaikainen kehitys
  • DMA-moduulit, mitat ja kysymykset + kysymyksiä ja vastauksia
  • Digimarkkinasäädöksen arviointiperusteet, tulokset ja indikaattorit + kysymyksiä ja vastauksia
  • Eurooppalaiset digitaali-innovaatiokeskittymät ja innovaatiotutka + kysymyksiä ja vastauksia
  • DMA & IR-käsikirja eurooppalaisille digitaali-innovointikeskittymille + kysymyksiä ja vastauksia
  • Loppuhuomautukset

Esittely (.pdf) ja kirjaaminen

Related content

Verkkoseminaari digitaalisen kypsyyden arviointivälineestä

Event | 12 tammikuuta 2022

Verkkoseminaari järjestetään 12. tammikuuta klo 10.00–12.00 (Keski-Euroopan aikaa), jossa esitellään DMA-kyselylomake ja siihen liittyvä käyttöopas. Verkkoseminaarissa esitellään menetelmä, jolla arvioidaan eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien asiakkaiden digitaalista kypsyyttä.