Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

Tehdasteollisuuden data-avaruuksia käsittelevä työpaja, tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä, jossa esitellään esitykset, ja raportoidaan työpajan tärkeimmistä päätelmistä, jotka koskevat standardien roolia tietojen jakamisessa.

Tässä verkkoseminaarissa esitettiin yleiskatsaus standardeista, jotka koskevat datan jakamista valmistusteollisuudessa, ja keskusteltiin siitä, miten ne voivat olla valmistusdata-avaruuksien rakenneosia.

Raportti, jossa on tärkeimmät päätelmät, on saatavilla täällä, ja alla ovat kaikki tapahtumassa annetut esitykset.

Tulevina kuukausina keskitymme siihen, miten voimme tukea yhteyksien luomista ja miten voimme edetä laajamittaiseen käyttöönottoon. Seuraava verkkoseminaari on tarkoitus järjestää 10.toukokuuta. 

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyydenja pk-yritystoiminnan pääosasto järjestää 12. toukokuuta verkkoseminaarin, joka koskee eurooppalaista valmistusteollisuutta: Kehittyneiden teknologioiden rooli

Teollisuussopimuksia koskevassatutkimuksessa järjestetään 28. toukokuuta (vain kutsusta) työpaja teollisuussopimuksia koskevista toimintapoliittisista suosituksista nykyisissä ja tulevissa digitaalisissa arvoketjuissa ja niiden vaikutuksesta Euroopan kilpailukykyyn.

Esitelmissä kerättiin erilaisia näkökulmia käyttäjiltä, palveluntarjoajilta, standardointiorganisaatioilta ja pk-yrityksiltä.

Ladattava aineisto

MDS-WS_2021-03-16_01_summary results.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_02_standards in MDS_Paindaveine.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_03_IMR AAS.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_04_IDTA-MBölke.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_05_AAS_in_one_Industrial_use_case_at_MONDRAGON.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_06_Learnings_I40_Roadmap_and_LNI40_Gayko.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_07_Premek_real time data sharing in the production process.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_08_pk bc_final_NSAI.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_09_trusted data exchange_Sträter.pdf
Lataa 
MDS-WS_2021-03-16_10_EFFRA_CF2__Standards_DataSpaces.pdf
Lataa 
Manufacturing Data Spaces _slido-ideas.pdf
Lataa 
Manufacturing Data Spaces_slido poll results.pdf
Lataa