Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

10,000 EU:n rahoittamaa innovaatiota, joilla on markkinapotentiaalia, on nyt näkyvämpää ja paremmin mahdollisten sijoittajien saatavilla

Innovaatiotutka, joka on suurin markkinapotentiaalia omaavien EU:n rahoittamien innovaatioiden rekisteri, on saavuttanut merkittävän virstanpylvään eli 10,000 innovaatiota alustalla.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

Vuonna 2015 käynnistetyn innovaatiotutkan tavoitteena on tehdä EU:n innovaatiorahoituksen tuloksista helposti kaikkien, erityisesti sijoittajien, saatavilla. EU tukee nyt asiaankuuluvia tiimejä etsimään kasvupääomaa yksityisiltä sijoittajilta EU:n rahoittamien tukitoimien, kuten Dealflow.eu-aloitteen, kautta, jossa käytetään aktiivisesti innovointitutkatietoja. Tämän seurauksena Dealflow -ohjelman tukemat innovoijat ovat jo keränneet yhteensä yli 300 miljoonaa euroa pääomaa sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön vuonna 2020.

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Mariya Gabrielin mukaan

Innovaatiotutka on koonnut yhteen paikkaan tuhansia EU:n rahoittamia tieteen ja teknologian innovaatioita, jotka parantavat yrittäjien ja sijoittajien mahdollisuuksia tutustua niihin ja parantavat heidän liiketoimintapotentiaaliaan. Tämä kasvava älykkyys on arvokas väline, jolla pyrimme tuomaan tutkimustulokset lähemmäs markkinoita ja edistämään innovointia.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan

EU:lla on tutkimuksen ja innovoinnin johtavana voimana runsaasti rahoitusta saavia huippuhankkeita. Innovaatiotutka on tehokas väline, jonka avulla voimme seurata läpimurtokehitystä ja tunnistaa EU:n teollisuuden seuraavan sukupolven johtajat ja varmistaa näin kilpailukykymme maailmanmarkkinoilla.

Innovaatiotutka on jo analysoinut neljännestä kaikista Horisontti 2020 -puiteohjelman puitteissa käynnistetyistä tutkimus- ja innovointitoimista. Nämä hankkeet ovat saaneet EU:n rahoitusta yli 10 miljardia euroa.

Lisätietoja

Innovaatiotutka-alusta 

Lisätietoa ja menestystarinoita