Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio isännöi virtuaalimaailmaa käsittelevää eurooppalaista kansalaispaneelia

Komissio isännöi tänään Brysselissä eurooppalaista kansalaispaneelia, jonka avulla kansalaiset voivat laatia suosituksia visiosta, periaatteista ja toimista, joilla varmistetaan, että virtuaaliympäristö EU:ssa on oikeudenmukainen ja kansalaisten kannalta sopiva.

©GettyImages

Paneeli laatii luettelon suosituksista, jotka tukevat komission työtä virtuaalimaailman ja internetin tulevaisuuden alalla. Se auttaa muokkaamaan ihmisiin ja eurooppalaisiin arvoihin keskittyvän virtuaalimaailman periaatteita eurooppalaisia sääntöjä noudattaen.

Komissio julkaisee myös tutkimuksen ”Extended reality: Mahdollisuudet, menestystarinat ja haasteet”, joissa arvioidaan laajennetun todellisuusteknologian käytön vahvuuksia ja heikkouksia terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla.

Demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava varapuheenjohtajaDubravka Šuica vastaanottaa Brysselissä 150 kansalaista, jotka on valittu sattumanvaraisesti 27 jäsenvaltiosta. Ukrainan kansalaiset osallistuvat niihin poikkeuksellisesti tänään Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyksen kunniaksi.

Varapuheenjohtaja Šuica totesi, että

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin alusta lähtien kansalaispaneeleista on tullut osa demokraattista elämäämme, jossa kansalaisilla on suora sananvalta EU:n päätöksenteossa. Kansalaispaneelit avaavat uuden vaiheen keskustelevassa demokratiassa ja antavat kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoita ja suosituksia keskeisistä aloitteista, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Näissä paneeleissa juhlistetaan myös demokratiaa. Tässä nimenomaisessa tilaisuudessa olemme pyytäneet joitakin ukrainalaisia ystäviä liittymään ja kertomaan todistajanlausunnoistamme osoittaaksemme horjumattoman tukensa Ukrainalle vuosi Venäjän raa’an hyökkäyksen jälkeen.

Tämä on toinen uuden sukupolven kansalaispaneeli, joka käynnistettiin jatkotoimena Euroopan tulevaisuutta käsittelevälle konferenssille, kuten puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti unionin tilasta vuonna 2022 pitämässään puheessa. Sen tarkoituksena on edistää kansalaisten osallistumista Euroopan komission päätöksentekoprosessiin tietyillä keskeisillä politiikanaloilla. Elintarvikejätettä käsittelevä seuraavan sukupolven kansalaispaneeli järjestettiin joulukuun 2022 ja helmikuun 2023 välisenä aikana.

Related content

Eurooppalainen kansalaisten virtuaalimaailmapaneeli – istunto 1

Event | 24 helmikuuta 2023

Komissio on perustamassa uutta kansalaispaneelia, jonka avulla kansalaiset voivat laatia suosituksia visiosta, periaatteista ja toimista, joilla varmistetaan, että EU:n virtuaaliympäristö on oikeudenmukainen ja ihmisten kannalta sopiva. Täysistuntokeskustelut lähetetään suoratoistona verkossa.