Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio käynnistää Euroopan taitojen teemavuotta koskevan työn

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti unionin tilasta 2022 pitämässään puheessa, minkä jälkeen komissio on hyväksynyt ehdotuksensa, jonka mukaan vuosi 2023 on Euroopan osaamisen teemavuosi.

photo of a person working on a laptop with words Skill Knowledge Training and Ability written over it

iStock photo Getty images plus

Vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä avaavat uusia mahdollisuuksia ihmisille ja EU:n taloudelle. Tarvittavat taidot antavat ihmisille mahdollisuuden selviytyä menestyksekkäästi työmarkkinoiden muutoksista ja osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan ja demokratiaan. 

 

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan