Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Komissio julkaisee kaksi tutkimusta kulttuurialan ja luovien alojen haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi digitaalisella vuosikymmenellä

Molempien tutkimusten tavoitteena on tarjota luoville yrittäjille, tutkijoille, kansallisille poliittisille päättäjille ja EU:n poliittisille päättäjille konkreettisia ideoita ja mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin.

Yhteiskuntamme ja taloutemme digitalisaatio vaikuttaa laajasti kulttuurialaan ja luoviin aloihin. Vuosien mittaan digitaalialan kulutus on lisääntynyt merkittävästi, kun taas luovat alat inspiroivat edelleen eurooppalaisia. Luovilla aloilla on myös ollut lukuisia uusia haasteita sopeutua nopeasti muuttuvaan digitaaliseen todellisuuteen.

Vaikka digitaaliteknologia ei vaikuta samalla tavoin kaikkiin kulttuurialaan ja luoviin toimialoihin, on tärkeää kartoittaa tekoälyn kaltaisten digitaaliteknologioiden haasteet ja mahdollisuudet, koska ne voivat vaikuttaa koko arvoketjuun tuotannosta jakeluun ja edistämiseen.

Tutkimuksissa analysoidaan kehitystä kahdesta näkökulmasta:

Tutkimus tekoälyteknologioiden mahdollisuuksista ja haasteista kulttuurialalla ja luovilla aloilla

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan konkreettisia esimerkkejä organisaatioista, jotka käyttävät tekoälyä kymmenellä luovalla alalla: Musiikki, elokuva, videopelit ja immersiivinen sisältö, uutismedia/journalismi, kirjajulkaisut, arkkitehtuuri, museot ja perintö, kuvataiteet, esittävä taide, fashion ja muotoilu. Siinä annetaan suosituksia haasteisiin vastaamiseksi viidellä alalla, joita ovat erityisesti datan saatavuus, taitojen saatavuus, avoimuus, yhteistyöhön perustuvat ekosysteemit ja rahoituksen saatavuus; otetaan huomioon eri alojen, myös pienten toimijoiden, tarpeiden moninaisuus.
Tutkimuksessa korostetaan muun muassa datan yhteentoimivuuden merkitystä, kehotetaan luovia aloja määrittämään yhteisiä tavoitteita ja tutkimaan datastandardeja sekä suositellaan päätöksentekijöitä edistämään tietämyksen vaihtoa teknologia-alan startup-yritysten ja luovien alojen välillä.

Tutkimus tekijänoikeuksista ja uusista teknologioista: Tekijänoikeustietojen hallinta ja tekoäly

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uusien teknologioiden vaikutusta CCS:ään tekijänoikeuden näkökulmasta, ja se on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä tarkastellaan uusien teknologioiden mahdollista käyttöä tekijänoikeudella suojattuun sisältöön liittyvän datan hallinnan parantamiseksi ja esitetään ideoita metatietojen yhteentoimivuuden parantamiseksi. Toisessa osassa tarkastellaan tekoälyn käytön aiheuttamia tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita, mukaan lukien mahdolliset uudet oikeudelliset kysymykset, jotka liittyvät tekijänoikeuksia koskevan oikeudellisen kehyksen ja tekoälyn väliseen vuorovaikutukseen. 

Taustatietoa

Molemmat tutkimukset tilataan viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastolta, ja niillä edistetään Euroopan digitaalista vuosikymmentä, Euroopan komission visiota ja väyliä Euroopan digitalisaatioon vuoteen 2030 mennessä.