Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio pyrkii parantamaan julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta

Komissio käynnisti 19. heinäkuuta julkisen kuulemisen verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiivin tarkistamisesta.

keyboard key with the word feedback

© stuartmiles99 - iStock Getty Images Plus

Kaikilla julkisen sektorin verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksilla EU:ssa on 23. kesäkuuta 2021 alkaen ollut lakisääteinen velvoite olla vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Viimeinen vaihe on tarkastella uudelleen direktiivin soveltamista käytännössä. Tätä varten tänään järjestettävässä kuulemisessa kerätään palautetta kansalaisilta, erityisesti vammaisilta, mutta myös yrityksiltä, verkkoalustoilta, tutkijoilta, julkishallinnoilta ja kaikilta muilta sidosryhmiltä.

Verkkokuuleminen on saatavilla näytöllä. Kuuleminen käännetään kaikille EU:n virallisille kielille, ja se on saatavilla kognitiivisista vammoista kärsiville henkilöille lyhyemmässä helppolukuisessa versiossa. Se on avoinna 25. lokakuuta 2021 saakka. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon uudelleentarkastelussa, ja ne auttavat parantamaan direktiivin vaikutusta julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen. Tarkastelun tulokset julkaistaan esteettömässä muodossa kesäkuussa 2022.