Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio lähettää tietopyynnön AliExpressille digipalvelusäädöksen nojalla

Euroopan komissio on tänään lähettänyt AliExpressille virallisen tietopyynnön digipalvelusäädöksen nojalla. Komissio pyytää AliExpressia toimittamaan lisätietoja toimenpiteistä, joita se on toteuttanut täyttääkseen riskinarviointiin ja lieventämistoimenpiteisiin liittyvät velvoitteet kuluttajien suojelemiseksi verkossa. Tämä koskee erityisesti laittomien tuotteiden, kuten väärennettyjen lääkkeiden, levittämistä verkossa.

Commission sends request for information to AliExpress under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton, sanoi:

Digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä ei ole kyse pelkästään vihapuheesta, disinformaatiosta ja verkkokiusaamisesta. Tarkoituksena on myös varmistaa sellaisten laittomien tai vaarallisten tuotteiden poistaminen, joita myydään EU:ssa sähköisen kaupankäynnin alustojen kautta, mukaan lukien verkossa myytävien väärennettyjen ja mahdollisesti hengenvaarallisten lääkkeiden ja lääkkeiden kasvava määrä.

AliExpressin on toimitettava pyydetyt tiedot komissiolle viimeistään 27. marraskuuta 2023. Komissio arvioi seuraavia vaiheita AliExpressin vastausten arvioinnin perusteella. Tämä voisi edellyttää digipalvelusäädöksen 66 artiklan mukaisen menettelyn virallista aloittamista.

Digipalvelusäädöksen 74 artiklan 2 kohdan mukaan komissio voi määrätä sakkoja virheellisistä, puutteellisista tai harhaanjohtavista tiedoista vastauksena tietopyyntöön. Jos AliExpress ei vastaa, komissio voi päätöksellään päättää pyytää tietoja. Tässä tapauksessa määräaikaan mennessä vastaamatta jättäminen voisi johtaa uhkasakkojen määräämiseen.

Sen jälkeen kun AliExpress on nimetty erittäin suureksi verkkoalustaksi, sen on noudatettava kaikkia digipalvelusäädöksen säännöksiä, mukaan lukien laittoman ja haitallisen sisällön levittämiseen liittyvien riskien arviointi ja lieventäminen sekä mahdolliset kielteiset vaikutukset perusoikeuksien toteutumiseen.

Digitaalisia palveluja koskeva lainsäädäntöpaketti