Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio on tyytyväinen poliittiseen yhteisymmärrykseen siruja koskevasta eurooppalaisesta säädöksestä

Komissio oli tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot pääsivät tällä viikolla poliittiseen yhteisymmärrykseen eurooppalaisesta sirusäädöksestä, jota komissio ehdotti 8. helmikuuta 2022, myös talousarviosta.

European Chips Act logo

@EuropeanCommission

Säädöksen ensimmäinen pilari – Siruja Euroopalle -aloite – vahvistaa Euroopan teknologista johtoasemaa helpottamalla tietämyksen siirtoa laboratoriosta fabiin, kuromalla umpeen tutkimuksen ja innovoinnin sekä teollisen toiminnan välistä kuilua ja edistämällä innovatiivisten teknologioiden teollistumista eurooppalaisissa yrityksissä.

Siruja Euroopalle -aloitteen lisäksi EU:n sirusäädöksen toinen pilari kannustaa julkisia ja yksityisiä investointeja sirujen valmistajien ja niiden toimittajien tuotantolaitoksiin. 

EU:n sirusäädöksen toisella pilarilla luodaan puitteet toimitusvarmuuden varmistamiseksi houkuttelemalla investointeja ja parantamalla tuotantokapasiteettia puolijohteiden valmistuksessa. 

EU:n sirusäädöksen kolmanteen pilariin sisältyy myös jäsenvaltioiden ja komission välinen koordinointimekanismi jäsenvaltioiden kanssa ja niiden välillä tehtävän yhteistyön vahvistamiseksi, puolijohteiden tarjonnan seuraamiseksi, kysynnän arvioimiseksi, pulan ennakoimiseksi ja tarvittaessa kriisivaiheen käynnistämiseksi. Tällaisiin tilanteisiin puuttumiseksi EU:n sirusäädöksellä luodaan erityinen välineistö toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa.

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan

Sirut ovat olennaisen tärkeitä kaikille digitaalisille ja digitoiduille tuotteillemme. Tämänpäiväinen sopimus auttaa turvaamaan innovatiivisten puolijohteiden toimitukset Euroopassa. Se nopeuttaa innovatiivisten sirujen käyttöönottoa eurooppalaisissa yrityksissä, mikä parantaa niiden kilpailukykyä. Olemmekin tyytyväisiä siihen, että jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat päässeet sopimukseen hyvin lyhyessä ajassa.”

Täydelliset tiedot

Lehdistötiedote

”EU:n sirusäädös”