Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Tekijänoikeus: Komissio kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan tekijänoikeuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on kehottanut Itävaltaa, Belgiaa, Bulgariaa, Kyprosta, Tšekkiä, Tanskaa, Viroa, Kreikkaa, Espanjaa, Ranskaa, Kroatiaa, Irlantia, Italiaa, Liettuaa, Luxemburgia, Latviaa, Puolaa, Portugalia, Romaniaa, Ruotsia, Sloveniaa ja Slovakiaa toimittamaan tiedot siitä, miten tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annettuun direktiiviin (direktiivi (EU) 2019/790) sisältyvät säännöt saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

" "

Euroopan komissio on myös pyytänyt Itävaltaa, Belgiaa, Bulgariaa, Kyprosta, Tšekkiä, Viroa, Kreikkaa, Espanjaa, Ranskaa, Kroatiaa, Irlantia, Italiaa, Liettuaa, Luxemburgia, Latviaa, Puolaa, Portugalia, Romaniaa, Sloveniaa, Slovakiaa ja Viroa toimittamaan tietoja siitä, miten televisio- ja radio-ohjelmia koskeva direktiivi (EU) 2019/789 on saatettu osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

Koska edellä mainitut jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistään tai ovat tehneet ne vain osittain, komissio on tänään päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyt lähettämällä viralliset ilmoitukset.

Näillä kahdella direktiivillä pyritään nykyaikaistamaan EU:n tekijänoikeussääntöjä ja antamaan kuluttajille ja luovan työn tekijöille mahdollisuus hyödyntää digitaalimaailmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ne vahvistavat luovan teollisuuden asemaa, mahdollistavat digitaalisemman käytön yhteiskunnan ydinalueilla ja helpottavat radio- ja televisio-ohjelmien jakelua kaikkialla EU:ssa.

Määräaika direktiivien saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 7. kesäkuuta 2021. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata kirjeisiin ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Jos tyydyttävää vastausta ei saada, komissio voi päättää antaa perusteltuja lausuntoja.