Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

5G-verkkojen kyberturvallisuus: Komissio pyytää EU:n kyberturvallisuusvirastoa kehittämään sertifiointijärjestelmän

Komissio on antanut Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston ENISAn tehtäväksi laatia 5G-verkkoja koskeva EU:n kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä, jonka avulla voidaan puuttua verkkojen teknisiin haavoittuvuuksiin liittyviin riskeihin ja parantaa niiden kyberturvallisuutta. Sertifioinnilla on ratkaiseva merkitys digitaalisten tuotteiden ja palvelujen luottamuksen ja turvallisuuden lisäämisessä, mutta tällä hetkellä Euroopassa on erilaisia tietoturvasertifiointijärjestelmiä tietotekniikkatuotteille, myös 5G-verkoille.

graafinen esitys lukosta, jossa on siihen projisoituja digitaalisia kohteita

Yhteinen sertifiointijärjestelmä helpottaisi yritysten rajat ylittävää kauppaa ja asiakkaiden ymmärtämystä tietyn tuotteen tai palvelun turvaominaisuuksista.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan 

Turvallisuus on 5G-teknologian käyttöönoton ytimessä. EU:n laajuinen sertifiointi yhdessä EU:n 5G-välineistön muuntyyppisten toimenpiteiden kanssa tukee pyrkimyksiämme 5G-turvallisuuden optimoimiseksi ja teknisten haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot edistyvät edelleen välineistön täytäntöönpanossa.

EU:n kyberturvallisuusviraston pääjohtaja Juhan Lepassaar totesi, että

5G-verkkojen sertifiointi on looginen vaihe EU:n kyberturvallisuusstrategiassa digitaaliselle vuosikymmenelle. Uusi aloite perustuu toimiin, joita on jo toteutettu 5G-teknologian kyberturvallisuusriskien lieventämiseksi.

Järjestelmän kehittämistä koskeva pyyntö on kyberturvallisuusasetuksen, jolla perustetaan eurooppalainen kyberturvallisuuden sertifiointikehys, mukainen, ja siitä ilmoitettiin myös uudessa EU:n kyberturvallisuusstrategiassa digitaaliselle vuosikymmenelle. Komissio hyväksyy piakkoin ensimmäisen unionin jatkuvan kyberturvallisuussertifioinnin ohjelman.

Lisätietoja