Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Digitaalipäivä 2021: Eurooppa parantaa internetyhteyksiä globaaleihin kumppaneihin

Digitaalipäivänä 2021 25 jäsenvaltiota sekä Islanti ja Norja sitoutuivat vahvistamaan Euroopan ja sen Afrikassa, Aasiassa, Euroopan naapurustossa, Länsi-Balkanilla ja Latinalaisessa Amerikassa sijaitsevien kumppaneiden välisiä internetyhteyksiä allekirjoittamalla julkilausuman eurooppalaisista datayhdyskäytävistä EU:n digitaalisen vuosikymmenen keskeisenä osana.

Jäsenvaltiot ja komissio mukauttavat toimiaan, joilla tuetaan kansainvälisen internetliikenteen yhteyspisteitä Euroopassa tai European Data Gateways -portaalia. Parantamalla infrastruktuuria, joka yhdistää Euroopan näihin alueisiin, Eurooppa voi tarjota enemmän datapalveluja. Samalla Euroopan kumppanit voivat hyötyä turvallisesta tietojenkäsittelystä EU:n tiukkojen tietosuojanormien ansiosta. 

Internetyhteydet EU:n ja maailmanlaajuisten kumppanien välillä: digitaalisen vuosikymmenen avain

Komission digitaalisen vuosikymmenen tavoitteisiin kuuluu Euroopan maailmanlaajuisten kumppanuuksien vahvistaminen, ja sen tavoitteena on perustaa digitaalisten yhteyksien rahasto, jolla edistetään strategisia investointeja kansainvälisiin yhteysverkkoihin. Euroopan ja sen globaalien kumppanien välisten yhteyksien vahvistaminen edistää eurooppalaisia normeja ja standardeja ja auttaa muokkaamaan maailmanlaajuisia ratkaisuja.

Kansainvälisten yhteyksien parantamiseksi jäsenvaltiot ja komissio sitoutuvat

  • yhteenliitettävyyttä koskevien kansainvälisten kumppanuuksien vahvistaminen
  • tarjota EU:n tietojen tallennus- ja käsittelypalveluja Euroopan ulkopuolisille kumppaneille
  • merenalaisten kaapeliverkkojen parantaminen
  • satelliittiyhteyksien luominen
  • varmistetaan turvalliset ja varmat yhteenliitettävyysverkot

Parempi infrastruktuuri ja kumppanuudet maailmanlaajuisten yhteyksien edistämiseksi

Jäsenvaltiot sitoutuvat ”Data Gateways” -julistuksessa yhdenmukaistamaan kansalliset aloitteensa kansainvälisten yhteyksien vahvistamiseksi. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi käyttää elpymis- ja palautumistukivälinettä suunnitellakseen EU:n sisäisiä verkostoja ottaen huomioon kansainvälisen strategian. Lisäksi jäsenvaltiot sitoutuvat tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja kehityslaitosten kanssa edistääkseen EU:n vahvempaa osallistumista kansainvälisiin digitaalisiin kumppanuuksiin.

Samalla jäsenvaltiot kehottivat komissiota tukemaan kansainvälisiä yhteyksiä koskevia tavoitteita. Komission olisi tarkasteltava uudelleen kansainvälisten yhteyksien nykyisiä valmiuksia ja tarpeita sekä tulevia ennusteita. Komission olisi erityisesti kartoitettava Euroopan ulkopuolella käytettävissä olevat yhteysinfrastruktuurit (maa-, sukellus- ja avaruusinfrastruktuurit) ja kehitettävä parempaa ymmärrystä Euroopan ja maailman muiden osien välisistä tietovirroista.

Laajat ja vahvat internetyhteydet: merenalaisten kaapelien ja satelliittiverkkojen rooli

Merenalaiset kaapelit ovat välttämättömiä internetliikenteen eksponentiaalisen kasvun ylläpitämiseksi. Yhden osalta verkkoliikenne Atlantin yli kaksinkertaistuu joka toinen vuosi. Uudet turvalliset merenalaiset kaapeli-infrastruktuurit voivat palvella kasvavia tietovirtoja Afrikasta, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Jäsenvaltiot ja komissio parantavat erilaisten viestintäverkkojen ja -infrastruktuurien hallinnointia ja varmistavat samalla kyberturvallisuuden vahvistamisen.

Satelliitit ovat tärkeässä asemassa EU:n ja muun maailman yhdistämisessä. Avaruuteen perustuvat yhteydet voivat täydentää merenalaisia kaapeliverkkoja, jotta voidaan varmistaa, että Eurooppa pysyy liitettynä kaikkina aikoina, laajentaa yhteyksiä alueille, joilla kattavuus on riittämätön tai ei lainkaan, sekä lisätä kyberturvallisuutta. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä komission kanssa avaruuspohjaisten turvallisten yhteyksien luomiseksi ja kehittämiseksi. Euroopassa on maailman johtava satelliittiteollisuus, joka voisi luoda maailmanlaajuisen satelliittilaajakaistaverkon.

Julistuksen allekirjoittajamaat

EU:n jäsenvaltioita ovat muun muassa seuraavat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Viro ja Viro. Myös Islanti ja Norja allekirjoittivat julistuksen.  

Taustaa

Euroopan digitaalinen suvereniteetti ja maailmanlaajuinen kilpailukyky riippuvat vahvoista ja turvallisista sisäisistä ja ulkoisista yhteysverkoista. Molemmat ulottuvuudet ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopassa häiriönsietokykyiset yhteydet ovat onnistuneen digitalisaation tukipilari. Komissio on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa parantaakseen yhteyksiä EU:ssa ja erityisesti ottaakseen käyttöön kehittyneitä verkkoja, kuten kuitu- ja 5G-verkkoja, esimerkiksi yhteenliitettävyysvälineistöä koskevan suosituksen perusteella. EU:n yhteisrahoittama EllaLinkin merenalainen kaapelijärjestelmä, joka otetaan käyttöön lähikuukausina, vahvistaa EU:n ja Latinalaisen Amerikan välistä EU:n ja Atlantinteistä dataportaalia.
 

Data Gateways -ilmoitus