Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2022: yleinen edistyminen, mutta digitaaliset taidot, pk-yritykset ja 5G-verkot ovat jääneet jälkeen

Euroopan komissio on julkaissut vuoden 2022 digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tulokset. Indeksissä seurataan EU:n jäsenvaltioissa digitaalialalla saavutettua edistystä.

DESI visual

Covid-19-pandemian aikana jäsenvaltiot ovat edistyneet digitalisaatiotoimissaan, mutta niillä on edelleen vaikeuksia korjata puutteita digitaalisissa taidoissa, pk-yritysten digitalisaatiossa ja kehittyneiden 5G-verkkojen käyttöönotossa. Elpymis- ja palautumistukiväline, jonka määrärahat ovat noin 127 miljardia euroa digitaalialan uudistuksiin ja investointeihin, tarjoaa ennennäkemättömän tilaisuuden nopeuttaa digitalisaatiota, jota EU:lla ja sen jäsenvaltioilla ei ole varaa hukata.

 

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan

Digitaalinen siirtymä kiihtyy. Useimmat jäsenvaltiot ovat edistyneet häiriönsietokykyisten digitaalisten yhteiskuntien ja talouksien rakentamisessa. Pandemian alusta lähtien olemme toteuttaneet merkittäviä toimia jäsenvaltioiden tukemiseksi siirtymävaiheessa. Kyseessä ovat elpymis- ja palautumissuunnitelmat, EU:n talousarvio tai viime aikoina myös digitaalista koulutusta ja osaamista koskeva jäsennelty vuoropuhelu. Koska meidän on hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2030 tarvittavia investointeja ja uudistuksia. Muutoksen on siis tapahduttava jo nyt.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton lisäsi:

Edistymme EU:ssa digitalisaatiotavoitteidemme saavuttamisessa, ja meidän on jatkettava pyrkimyksiämme tehdä EU:sta maailmanlaajuinen johtoasema teknologiakilpailussa. DESI-indeksi osoittaa, missä on tehostettava työtämme, esimerkiksi teollisuuden digitalisaation vauhdittamiseksi, pk-yritykset mukaan luettuina. Meidän on tehostettava toimia sen varmistamiseksi, että kaikilla EU:n pk-yrityksillä, yrityksillä ja toimialoilla on käytettävissään parhaat digitaaliset ratkaisut ja että niillä on pääsy maailmanluokan digitaaliseen liitettävyysinfrastruktuuriin.

Lue koko lehdistötiedote.

Related content

Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe in 2021

Report / Study | 28 heinäkuuta 2022

The study provides comprehensive data on 2021 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Broadband Coverage in Europe in 2021

Report / Study | 28 heinäkuuta 2022

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards their specific broadband coverage objectives – namely: ‘Universal Broadband Coverage with speeds at least 100Mbps, upgradable to gigabit speed, by 2025’ and ‘Gigabit connectivity for all by 2030’.

Survey of Businesses on the Data Economy 2022

Report / Study | 28 heinäkuuta 2022

The Survey of Businesses on the Data Economy looks at the state of the data economy among European Union enterprises by mapping the uses and exchanges of data, the sources of data stored and where, the frequency with which data is analysed and how it contributes to business value.

sähköisen hallinnon vertailuarvo 2022

Report / Study | 28 heinäkuuta 2022

Sähköisen hallinnon vertailuarvossa vertaillaan sitä, miten hallitukset eri puolilla Eurooppaa tarjoavat digitaalisia julkisia palveluja.

Digital Economy and Society Index (DESI) 2022

Report / Study | 28 heinäkuuta 2022

The Digital Economy and Society Index (DESI) monitors Europe’s overall digital performance and tracks the progress of EU countries in their digital competitiveness.