Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: Komissio vahvistaa säännöt erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden valvontamaksuista

Digipalvelusäädöksen mukaan komissiolla on valtuudet määrätä valvonnassaan oleville palveluntarjoajille maksu, joka on tarkoitus periä ensimmäisen kerran syksyllä 2023.  Komissio on tänään vahvistanut yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt tällaisten valvontamaksujen perimiseksi.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Delegoidun asetuksen tavoitteena on tarjota oikeusvarmuus palveluntarjoajille, jotka on nimetty digipalvelusäädöksen nojalla erittäin suuriksi verkkoalustoiksi tai erittäin suuriksi verkkohakumoottoreiksi (VLOSE). Siinä täsmennetään valvontamaksun laskemista ja perimistä koskevat menetelmät ja menettelyt, annetaan lisätietoja perittävillä maksuilla katettavan arvioidun kokonaiskustannuksen laskennasta ja yksittäisten maksujen määrittämisestä. 

Digipalvelusäädös tuli voimaan 16. marraskuuta 2022. VLOP- tai VLOSE-palveluntarjoajiksi nimettyjen palveluntarjoajien velvoitteita aletaan soveltaa neljän kuukauden kuluttua niiden virallisesta nimeämisestä digipalvelusäädöksen mukaisesti.

Tänään ehdotettu delegoitu asetus on seurausta luonnoksesta 22. joulukuuta 2022 ja 19. tammikuuta 2023 välisenä aikana järjestetystä julkisesta kuulemisesta.

Tämänpäiväisen hyväksymisen jälkeen delegoitu säädös toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joilla on kolme kuukautta aikaa tarkastella sitä. Tarkastusjaksoa voidaan heidän pyynnöstään pidentää kolmella kuukaudella.

Lisätietoja