Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

EU:n koheesiopolitiikka: Uudessa portaalissa yli 1,5 miljoonaa EU:n rahoittamaa hanketta

Komissio käynnisti tällä viikolla julkisen Kohesio-verkkofoorumin, johon kerätään kaikki tiedot Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) vuodesta 2014 lähtien rahoitetuista yli 1,5 miljoonasta hankkeesta kaikissa 27 jäsenvaltiossa.

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Kyseessä on ensimmäinen näin kattava hanketietoja sisältävä portaali, joka tulee kaikkien saataville kaikilla EU:n kielillä. Portaalin luomiseksi tehtiin tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden ja alueiden hallintoviranomaisten kanssa, sillä ne vastaavat koheesiohankkeiden hallinnoinnista.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan

Kohesio-alusta

Koheesiofoorumi