Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

EU investoi 13,5 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin vuosina 2023–2024

Komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–2024 työohjelman, johon osoitetaan noin 13,5 miljardia euroa tutkijoiden ja innovoijien tukemiseen Euroopassa läpimurtoratkaisujen löytämiseksi ympäristöön, energiaan, digitaalisiin ja geopoliittisiin haasteisiin.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Tämä rahoitus on osa EU:n laajempaa 95,5 miljardin euron tutkimus- ja innovointiohjelmaa, Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa, ja sillä edistetään EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista, energia-alan häiriönsietokyvyn parantamista ja keskeisten digitaaliteknologioiden kehittämistä. Siinä käsitellään myös kohdennettuja toimia, joilla tuetaan Ukrainaa, parannetaan talouden selviytymiskykyä ja edistetään kestävää elpymistä covid-19-pandemiasta.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan