Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

EU:n sisäisiä puheluja koskevat EU:n säännöt suojelevat kansalaisia tehokkaasti kohtuuttomilta hinnoilta

Sekä komission arviointikertomus että kohtuuhintaisen EU:n sisäisen viestinnän varmistavien sääntöjen vaikutusta koskevan Eurobarometri-tutkimuksen tulokset osoittavat, että EU:n säännöt ovat osoittautuneet tehokkaiksi: vuodesta 2019 lähtien eurooppalaisilla on ollut alemmat vähittäishinnat puheluista, jotka tulevat yhdestä jäsenvaltiosta ja päättyvät muihin jäsenvaltioihin.

photo of a young woman using a mobile with a city background

iStock photo Getty images plus

Toimenpiteet, jotka ovat olleet voimassa toukokuusta 2019 lähtien, auttavat EU:n kansalaisia pysymään helpommin yhteydessä perheisiinsä ja ystäviinsä, jotka oleskelevat ulkomailla EU:ssa, mikä edistää tehokkaiden eurooppalaisten sisämarkkinoiden toteuttamista.  Tutkimuksen mukaan kuluttajat hyötyvät keskimäärin yli 60 prosentin alentuneista hinnoista. Lisäksi 27 prosenttia EU:n kuluttajista pitää yhteyttä muiden EU-maiden kansalaisiin vähintään useita kertoja kuukaudessa puheluja, tekstiviestejä tai internetiä käyttäen ja joille säännöt edelleen suojaavat kohtuuttomia hintoja.

Komissio arvioi toimenpiteiden vaikutusta EU:n sisäisiin ehdotuspyyntöihin sääntöjen täytäntöönpanon jatkuvan seurannan ja sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella sekä ottaen huomioon BERECin lausunnon EU:n sisäistä viestintää koskevasta asetuksesta. Komissio jatkaa tietojen keräämistä toimenpiteiden käytön ja kehityksen analysoimiseksi.

Lisäarviointi perustuu sähköisen viestinnän alan ja sen infrastruktuurin tulevaisuutta koskevan valmistelevan kuulemisen tulosten analysointiin. Kuuleminen on avoinna 19. toukokuuta 2023 saakka. Kokonaisarviointi auttaa päättämään seuraavista vaiheista.