Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

EU tukee rajatylittävää journalismia 8 miljoonalla eurolla

Seitsemän uutisorganisaatioiden yhteenliittymää saa EU:n tukea rajatylittäviin hankkeisiin, joilla pyritään vahvistamaan uutismedia-alaa.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

Vuonna 2021 järjestetyn journalismikumppanuuksia koskevan ensimmäisen ehdotuspyynnön perusteella valittiin seitsemän hanketta osana media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmassa ilmoitettua NEWS-aloitetta.

Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan seitsemää journalismin kumppanuushanketta. Niiden yleisenä tavoitteena on vastata uutismedia-alan kohtaamiin rakenteellisiin haasteisiin ja auttaa vahvistamaan tiedotusvälineitä digitaalisen siirtymän ja lisääntyneen kilpailun edessä. Ne kokoavat yhteen useita uutismediaorganisaatioita perustamaan alakohtaisia verkostoja media-alan ammattilaisille ja keskittyvät yhteistyöhön perustuviin liiketoiminnan muutoksiin ja/tai journalistisiin yhteistyöhankkeisiin. Voittajat valitsivat riippumattomat asiantuntijat, jotka arvioivat 32 ehdotusta eri puolilta Eurooppaa.

Arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja Věra Jourová totesi, että

”Nämä hankkeet ulottuvat turvallisuuskoulutuksesta paikallisille tiedotusvälineille myönnettäviin avustuksiin, ja niillä pyritään tukemaan toimittajia keskittyen rajatylittävään yhteistyöhön. Tämä on ensimmäinen kerta, kun EU tukee tällaisia journalismikumppanuuksia. Eikä se ole viimeinen kerta. Haluamme investoida vähintään 75 miljoonaa euroa vastaaviin hankkeisiin vuoteen 2027 mennessä. Tehostamme toimia sekä rahoituksen että lainsäädännön osalta tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden tukemiseksi, koska kyse on demokratioidemme terveydestä.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton lisäsi: 

Viestimillä on edessään ennennäkemättömiä haasteita, kuten tulojen väheneminen, nopeutettu digitaalinen siirtymä sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen ja riippumattomuuteen kohdistuvat uhat. Tänään ilmoitetulla 8 miljoonan euron EU:n tuella edistämme toimittajien ja tiedotusvälineiden välistä yhteistyötä, jotta voimme auttaa heitä innovoimaan, testaamaan uusia muotoja, rakentamaan uusia taitoja ja vahvistamaan siten heidän selviytymiskykyään.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan.