Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvosto: uudistetun kumppanuutemme vahvistaminen epävakaina aikoina

EU ja Yhdysvallat ovat vahvistaneet tiiviin yhteistyönsä vastatakseen maailmanlaajuiseen kauppaan ja teknologiaan liittyviin haasteisiin demokratiaa, vapautta ja ihmisoikeuksia koskevan yhteisen sitoumuksensa mukaisesti.

picture of the flags of the United States of America and the European Union

iStock photo Getty images plus

Pariisissa pidetyssä kauppa- ja teknologianeuvoston toisessa ministerikokouksessa molemmat osapuolet toivat jälleen esiin kauppa- ja teknologianeuvoston keskeisen roolin uudistetussa transatlanttisessa kumppanuudessa. Kauppa- ja teknologianeuvosto on jo koordinoinut Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta toteutettuja EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisiä toimenpiteitä.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan