Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

16,5 miljoonaa euroa mediateknologian, rajatylittävän yhteistyön ja tiedonsaannin tukemiseen

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt kolme ehdotuspyyntöä, joiden arvo on yhteensä 16,5 miljoonaa euroa ja joilla tuetaan moniarvoista tiedotusta, innovatiivista mediasisältöä ja monikielisen tiedon parempaa saatavuutta EU:n kansalaisille.

Media room camera and monitors

@Gettyimages

Ensimmäisessä 8 miljoonan euron ehdotuspyynnössä keskitytään eurooppalaisten mediakeskittymien, kuten virtuaalisten tai fyysisten rajatylittävien uutishuoneiden, perustamiseen tai laajentamiseen. Se tukee EU-asioita koskevan yhteisen toimituksellisen tuotannon ja yhteisen sisältötarjonnan kehittämistä useilla kielillä eri mediaorganisaatioiden välillä eri puolilla Eurooppaa kunnioittaen toimituksellista riippumattomuutta.

Eurooppalaisia media-alustoja koskevalla ehdotuspyynnöllä, jonka arvo on 6 miljoonaa euroa, autetaan mediaorganisaatioita lisäämään kattavuuttaan, ja sen tavoitteena on edistää innovatiivisen uutissisällön tuotantoa sellaisten välineiden avulla kuin tekoäly, web3, lohkoketjut sekä kehittyneet hakukoneet ja sisällönsuositusalgoritmit.

Kolmannella hankkeella, jonka arvo on 2,5 miljoonaa euroa, edistetään sellaisen eurooppalaisen suoratoistoportaalin luomista, joka helpottaa julkisten ja yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien tarjoamien erilaisten sisältöjen saatavuutta. Siinä hyödynnetään myös tekoälyvälineitä ja valmistellaan maaperää kohti immersiivisempiä ja jaettuja katselukokemuksia.

Nämä edellyttävät media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman ja Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman jatkotoimia. Ne ovat avoimia uutismediaorganisaatioille ja lähetystoiminnan harjoittajille sekä muille media-alan organisaatioille. Lisätietoja, mukaan lukien hakemusten määräajat, on saatavilla kustakin yksittäisestä ehdotuspyynnöstä.

Lisätietoja:

EU:n rahoitusmahdollisuudet uutismedia-alalle