Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Eurooppalainen medianvapaussäädös: Komissio kerää näkemyksiä

Komissio on julkaissut tällä viikolla avoimen julkisen kuulemisen tulevasta tiedotusvälineiden vapautta koskevasta eurooppalaisesta säädöksestä. Se on merkittävä aloite, jonka puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti unionin tilasta vuonna 2021 pitämässään puheessa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja riippumattomuuden turvaamiseksi EU:n sisämarkkinoilla.

photo of a  journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Kuuleminen on jatkoa 21. joulukuuta 2021 julkaistulle kannanottopyynnölle, jossa esitetään aloitteen päätavoitteet, mahdolliset toimintavaihtoehdot ja vaikutukset.

Arvoista ja avoimuudesta vastaavan varapuheenjohtajan Věra Jourován mukaan

Tiedotusvälineet ovat demokratian tukipilari. ”Tällä hetkellä tämä pilari on kuitenkin murtumassa, kun hallitukset ja yksityiset ryhmät ovat yrittäneet painostaa tiedotusvälineitä. Tämän vuoksi komissio aikoo ehdottaa yhteisiä sääntöjä ja varmistuksia tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja moniarvoisuuden suojelemiseksi. Toimittajien olisi voitava tehdä työtään, tiedottaa kansalaisille ja valvoa vallanpitäjien toimintaa tasapuolisesti ja ilman pelkoa. Teemme nyt laajan kuulemisen laatiaksemme parhaan ehdotuksen.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton lisäsi, että 

Meidän on varmistettava, että eurooppalaiset tiedotusvälineet pysyvät riippumattomina, innovatiivisina ja kestävinä ja että niiden toimintaan ei puututa perusteettomasti, olivatpa ne yksityisiä tai julkisia. ”Tänään käynnistämme kuulemisen tulevasta mediavapaussäädöksestä. haluamme kuulla näkemyksiäsi ja tarkastella ratkaisujasi häiriönsietokykyisiin mediamarkkinoihin, jotka tarjoavat kansalaisille monipuolista ja luotettavaa tietoa.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan