Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Ensimmäinen yhteistyö- ja seurantasykli käyntiin vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi

Digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma on aloittanut toimintansa. Kyseessä on seuranta- ja yhteistyömekanismi Euroopan digitalisaatiota koskevien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

iStock photo Getty images plus

Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja komissio ovat ensimmäistä kertaa yhdessä asettaneet konkreettisia tavoitteita neljällä keskeisellä osa-alueella, jotka ovat digitaalinen osaaminen, infrastruktuuri, mukaan lukien yhteydet, yritysten digitalisointi ja julkiset verkkopalvelut, eurooppalaisia digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevan julistuksen mukaisesti. Päämääriin ja tavoitteisiin liittyy tänään käynnistyvä syklinen yhteistyöprosessi, jossa arvioidaan edistymistä ja määritellään välitavoitteita, jotta päämääriin päästään vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmalla luodaan myös uusi toimintamuoto usean maan yhteishankkeille, joiden avulla jäsenmaat voivat yhdistää voimansa digitalisaation edistämiseksi.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan